De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

12-08-2016

Eumedion heft ernstige twijfels bij vormgeving wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten

Eumedion heeft ernstige twijfels bij de door het Ministerie van Financiën voorgestelde bevoegdheid voor de financiële toezichthouders om namen van afzonderlijke financiële ondernemingen te noemen wanneer de toezichthouders de resultaten van themaonderzoeken bekend maken. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorontwerp van de Wet transparant toezicht financiële markten.

lees meer

29-07-2016

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2016

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

lees meer

15-07-2016

Eumedion verwacht actieve rol van accountant bij detecteren en signaleren van fraude

De accountant heeft een belangrijke rol bij het detecteren en signaleren van fraude. Eumedion verwacht van de accountant dat hij niet alleen afgaat op de informatie van het ondernemingsbestuur over de opzet en de werking van de anti-fraudeprogramma’s, maar dat hij ook de effectiviteit toetst van de interne risicobeheersings- en controlesystemen die betrekking hebben op frauderisico’s. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op de discussienota van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over de rol van de accountant bij het aanpakken en bestrijden van fraude.

lees meer

Blog

17-06-16

Lange termijn en kwartaalberichten passen goed bij elkaar

Sinds 1 januari 2016 zijn beursondernemingen niet meer wettelijk verplicht om beleggers op kwartaalbasis te berichten over de financiële situatie. Kwartaalcijfers zouden volgens de wetgever te veel focus op de korte termijn kunnen leggen. Eumedion-directeur Rients Abma denkt dat het op vaste momenten informeren van de kapitaalmarkt over het reilen en zeilen juist begrip en vertrouwen van lange termijn beleggers kan voeden.lees meer

Agenda

Deelnemersvergadering Eumedion

Eumedion houdt op 16 juni 2016 (vanaf 15.30 uur) weer een Deelnemersvergadering. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken, zoals de vaststelling van de jaarrekening 2015 en het dechargeren van het bestuur, zal gastspreker Marjan Minnesma (directeur Urgenda) een presentatie houden over de implementatie van het klimaatakkoord van Parijs en de urgentie van een energietransitie. Deelnemers van Eumedion kunnen zich aanmelden via info@eumedion.nl.

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld