Eumedion Nieuwsbrief van december 2014

24-12-2014

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion Best Practices Betrokken Aandeelhouderschap goed nageleefd en nog steeds 'state of the art'

18-12-2014

De Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap worden over het algemeen goed nageleefd. Nagenoeg alle Eumedion-deelnemers (93%) laten aantoonbaar zien dat zij een ‘betrokken aandeelhouder’ zijn in de zin dat zij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en zij dialogen met beursgenoteerde ondernemingen voeren. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde monitoring rapport over de toepassing van de in 2011 geformuleerde Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap.


Eumedion wil betere rechtsbescherming voor beleggers in geval van afwikkeling van bank

17-12-2014

Eumedion vindt het zeer onwenselijk dat voor een zeer ingrijpend besluit van De Nederlandsche Bank (DNB) om vorderingen van crediteuren op een bank af te schrijven of om te zetten in aandelen de bestuursrechtelijke bezwaarfase is uitgesloten en slechts beroep in één instantie openstaat. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het voorontwerp van het wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn inzake herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.


Eumedion wil dat ondernemingen in geval van overname nog uitstaande aandelenplannen pro-rata afwikkelen

16-12-2014

Beursgenoteerde ondernemingen zouden hun nog uitstaande aandelen(optie)plannen in het geval van een overname of fusie hooguit op proportionele basis moeten afwikkelen. De institutionele beleggers die in Eumedion-verband participeren hebben besloten deze aanscherping door te voeren in de eind 2009 vastgestelde en gepubliceerde Eumedion-uitgangspunten voor een verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.