Eumedion kritisch over wetsvoorstel 'bonuscap' financiële instellingen

20-12-2013

Eumedion vindt het voorontwerp van het wetsvoorstel beloningsbeleid financiële ondernemingen slecht onderbouwd, erg complex en op onderdelen mogelijk in strijd met Europese richtlijnen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het consultatiedocument inzake het wetsvoorstel dat o.a. de bonus voor medewerkers in de financiële sector maximeert op – in principe – 20% van het vaste salaris. 


Eumedion adviseert ondernemingen hun bestuurders geen retentie- en transactiebonussen toe te kennen

19-12-2013

Bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen zouden niet meer in aanmerking mogen komen voor retentie-, transactie- en andere bijzondere bonussen. De uitkering van een bonus zou altijd moeten zijn gekoppeld aan het realiseren van tevoren vastgestelde prestatiedoelstellingen. Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft besloten deze aanscherping door te voeren in de eind 2009 vastgestelde en gepubliceerde Eumedion-uitgangspunten voor een verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. 


Eumedion kiest KPMG als nieuwe externe accountant

17-12-2013

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft KPMG als nieuwe externe accountant benoemd. KPMG zal de controle vanaf de Eumedion-jaarrekening 2013 voor zijn rekening nemen. PwC voerde nog de controle over boekjaar 2012 uit. 


Beperkte vooruitgang in naleving Eumedion Best Practices Betrokken Aandeelhouderschap

17-12-2013

Ten opzichte van 2012 is dit jaar maar beperkt vooruitgang geboekt wat betreft de naleving van de Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap. Nog steeds neemt slechts 41% van de Eumedion-deelnemers een verklaring op op zijn website of in zijn jaarverslag over de naleving van de Eumedion best practices. De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers moeten derhalve nog beter bewust worden gemaakt van het bestaan van de best practices en het belang hierover te rapporteren. Dit is één van de conclusies uit het vandaag gepubliceerde monitoring rapport over de toepassing van de in 2011 geformuleerde Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap.