Eumedion voorstander van Europese harmonisatie van aandeelhoudersrechten bij grensoverschrijdende fusie

01-12-2014

De rechten van minderheidsaandeelhouders bij grensoverschrijdende fusies binnen de Europese Unie moeten worden geharmoniseerd. Eumedion pleit hiervoor in haar vandaag verzonden reactie op de consultatie van de Europese Commissie over een modernisering van de regels betreffende grensoverschrijdende fusies en splitsingen.


Eumedion Nieuwsbrief van november 2014

28-11-2014

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion betreurt afzwakking NBA-handreiking 'Accountant en corporate governance informatie'

27-11-2014

Eumedion betreurt het dat de NBA de voorgenomen handreiking over de verantwoordelijkheden van de accountant bij de corporate governance informatie die beursgenoteerde ondernemingen opnemen in hun jaarverslag, onder invloed van de accountantskantoren, sterk heeft afgezwakt. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op de concepthandreiking.


Eumedion steunt NBA-voorstel voor uitgebreidere controleverklaring

17-11-2014

Eumedion is positief over het voorstel van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om een uitgebreidere controleverklaring vanaf boekjaar 2014 verplicht voor te schrijven voor (onder meer) alle beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion is met de NBA van mening dat in de uitgebreidere controleverklaring de externe accountant zou moeten ingaan op de kernpunten van de controle, het gehanteerde materialiteitsniveau en de reikwijdte van de groepscontrole. Dit blijkt uit de reactie op het betreffende consultatiedocument die Eumedion vandaag naar de NBA heeft gestuurd.