Eumedion wil versmalling van de reikwijdte van de gedragscode voor governance onderzoeksbureaus

27-07-2015

Eumedion vindt dat de reikwijdte van de code voor governance onderzoeksbureaus moet worden versmald tot alleen stemadviesbureaus. Het toepassingsbereik van de code moet in overeenstemming worden gebracht met de definitie van stemadviesbureaus in het richtlijnvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verstuurde commentaar op de ‘call for evidence’ over de eerste effecten van de gedragscode voor governance onderzoeksbureaus.


Evaluatie AVA-seizoen 2015: over het algemeen weinig controverse tussen aandeelhouders en onderneming

09-07-2015

De positieve effecten van de continue dialoog tussen beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders worden steeds beter zichtbaar in de uitslagen van de stemmingen op de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s). Het aantal voorstellen dat meer dan 20% tegenstemmen kreeg, daalde dit jaar tot 18, tegenover 36 in 2014 en 46 in 2013. Dit blijkt uit het vandaag door Eumedion gepubliceerde evaluatierapport van het AVA-seizoen 2015.


Eumedion wil verduidelijking maximumaantal commissariaten voor bestuurders van beleggingsondernemingen

06-07-2015

Eumedion vindt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in de toekomst terughoudend zou moeten zijn met de mogelijkheid om bestuurders van significante beleggingsondernemingen en marktexploitanten toe te staan meer dan twee commissariaten te bekleden. Eumedion vindt verder dat de wetgever duidelijk moet maken welke commissariaten precies onder het maximumaantal vallen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorontwerp van het wetsvoorstel betreffende de implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten (‘MiFID II’).


Eumedion Nieuwsbrief van juni 2015

30-06-2015

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.