Eumedion verwacht actieve rol van accountant bij detecteren en signaleren van fraude

15-07-2016

De accountant heeft een belangrijke rol bij het detecteren en signaleren van fraude. Eumedion verwacht van de accountant dat hij niet alleen afgaat op de informatie van het ondernemingsbestuur over de opzet en de werking van de anti-fraudeprogramma’s, maar dat hij ook de effectiviteit toetst van de interne risicobeheersings- en controlesystemen die betrekking hebben op frauderisico’s. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op de discussienota van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over de rol van de accountant bij het aanpakken en bestrijden van fraude.


Steeds meer aandeelhouders nemen deel aan de stemmingen op algemene vergaderingen

05-07-2016

Beloningsbeleid, emissiemachtigingen, beschermingsconstructies, interne risicobeheersing en controle, het belastingbeleid en de klimaatrisico’s waren dit jaar voorgaand op en tijdens de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen de belangrijkste discussiepunten. Dit blijkt uit het evaluatierapport van het AVA-seizoen 2016 dat Eumedion vandaag heeft gepubliceerd.


Eumedion Nieuwsbrief van juni 2016

30-06-2016

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion terughoudend over FEE-voorstel voor nieuwe vorm van verslaggeving

29-06-2016

Eumedion is sceptisch over het voorstel van de Europese accountantsorganisatie FEE over financiële en niet-financiële verslaggeving in de toekomst. Eumedion is bevreesd dat het voorstel leidt tot duplicering van informatie, minder verantwoording door het bestuur en minder nadruk op de financiële cijfers. Eumedion ziet meer in ‘Integrated Reporting’ als de toekomstige vorm van verslaggeving dan het door de FEE voorgestelde ‘Core & More’-rapport. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het FEE-consultatiedocument over de toekomst van verslaggeving