Eumedion overwegend positief over Commissiemededeling inzake langetermijnfinanciering

28-04-2014

Eumedion is overwegend positief over de mededeling van de Europese Commissie betreffende de langetermijnfinanciering van de Europese economie. Eumedion plaatst alleen kanttekeningen bij de vrij kritische opmerkingen van de Commissie over de effecten van de internationale verslaggevingsstandaarden IFRS op de langetermijnfocus van beursgenoteerde ondernemingen en beleggers. Dit blijkt uit het vandaag verzonden Eumedion-commentaar op de Commissiemededeling.


Eumedion verwelkomt nieuwe verslaggevingsstandaard over risicoparagraaf

17-04-2014

Eumedion is positief over het voorstel van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) om betere en inhoudsvollere risicoparagrafen in de jaarverslagen op te nemen. Dit blijkt uit het vandaag ingezonden Eumedion-commentaar op de consultatie over het voorstel tot wijziging van ‘Richtlijn 400 Jaarverslag’ van de RJ.


Eumedion steunt besluit inzake 'country by country reporting' door banken

16-04-2014

Eumedion steunt de maatregel om banken en beleggingsondernemingen te verplichten jaarlijks, per land van vestiging, informatie te openbaren over o.a. hun activiteiten, omzet, aantal werknemers, behaalde winst of verlies, belastingen en ontvangen subsidies; de zgn. ‘country by country reporting’. Dit blijkt uit het vandaag door Eumedion ingediende commentaar op het door het ministerie van Financiën opgestelde conceptbesluit ter uitvoering van publicatieverplichtingen uit de richtlijn kapitaalvereisten (‘CRD IV’).


Europese Commissie geeft verdere impuls aan betrokken aandeelhouderschap

09-04-2014

Eumedion verwelkomt nieuwe voorstellen van de Europese Commissie die een impuls zullen geven aan de lange termijnbetrokkenheid van aandeelhouders bij het reilen en zeilen van beursondernemingen. Aandeelhouders kunnen profiteren van een aantal nieuwe rechten, terwijl beursgenoteerde ondernemingen de vruchten kunnen plukken van meer geëngageerde en identificeerbare aandeelhouders die op een meer geïnformeerde wijze gebruik maken van hun stemrecht. Eumedion is daarom op hoofdlijnen positief over het vandaag gepubliceerde voorstel tot wijziging van de richtlijn aandeelhoudersrechten.