Eumedion Nieuwsbrief van december 2013

24-12-2013

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion kritisch over wetsvoorstel 'bonuscap' financiële instellingen

20-12-2013

Eumedion vindt het voorontwerp van het wetsvoorstel beloningsbeleid financiële ondernemingen slecht onderbouwd, erg complex en op onderdelen mogelijk in strijd met Europese richtlijnen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het consultatiedocument inzake het wetsvoorstel dat o.a. de bonus voor medewerkers in de financiële sector maximeert op – in principe – 20% van het vaste salaris. 


Eumedion adviseert ondernemingen hun bestuurders geen retentie- en transactiebonussen toe te kennen

19-12-2013

Bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen zouden niet meer in aanmerking mogen komen voor retentie-, transactie- en andere bijzondere bonussen. De uitkering van een bonus zou altijd moeten zijn gekoppeld aan het realiseren van tevoren vastgestelde prestatiedoelstellingen. Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft besloten deze aanscherping door te voeren in de eind 2009 vastgestelde en gepubliceerde Eumedion-uitgangspunten voor een verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. 


Eumedion kiest KPMG als nieuwe externe accountant

17-12-2013

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft KPMG als nieuwe externe accountant benoemd. KPMG zal de controle vanaf de Eumedion-jaarrekening 2013 voor zijn rekening nemen. PwC voerde nog de controle over boekjaar 2012 uit.