Beleggers keren zich tegen gemakkelijke invoering van dubbel stemrecht in Italië

03-02-2015

Minderheidsaandeelhouders van Italiaanse beursgenoteerde ondernemingen hebben recht op goede bescherming tegen initiatieven van deze ondernemingen om dubbel stemrecht in te voeren voor aandeelhouders die hun aandelen ten minste twee jaar vasthouden. Besluitvorming hierover moet onderworpen zijn aan een meerderheid van twee-derde van de ter aandeelhoudersvergadering (AVA) uitgebrachte stemmen. Hiervoor pleit een groep niet-uitvoerende bestuurders van Italiaanse ondernemingen en internationale institutionele beleggers, waaronder Eumedion, in een brief aan de Italiaanse beleidsmakers, waaronder de Italiaanse minister-president Matteo Renzi.


Eumedion Nieuwsbrief van januari 2015

30-01-2015

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion vindt aanpassing Code Tabaksblat broodnodig

29-01-2015

Eumedion steunt de oproep van de Commissie Van Manen om de Code Tabaksblat na zeven jaar te actualiseren. Eumedion gaat graag in overleg met de overige ‘schragende partijen’ – zoals VNO-NCW, VEUO, FNV en VEB – om het proces van herziening van de code op korte termijn in gang te zetten. De uitkomsten van de door de Commissie Van Manen uitgevoerde evaluatie van de code bieden goede aanknopingspunten voor concrete wijzigingsvoorstellen. Eumedion steunt ook de suggestie van de Commissie Van Manen om de code vervolgens met een vaste regelmaat te evalueren (bijvoorbeeld elke twee jaar) en zonodig te wijzigen. Dit is in het buitenland al gebruikelijk.


Eumedion geen voorstander van extra rechten voor lange termijnaandeelhouders

21-01-2015

Eumedion voelt niets voor het toekennen van extra stem- of dividendrechten voor aandeelhouders die hun aandelen ten minste twee jaar vasthouden. Dergelijke mechanismen doen afbreuk aan het voor aandeelhouders belangrijke principe van 'één aandeel, één stem' en dragen niet per definitie bij aan het concept van betrokken aandeelhouderschap. Dit stelt Eumedion in reactie op het recent verschenen ontwerpverslag van de rapporteur van het Europees Parlement inzake het richtlijnvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid.