Eumedion uit bezwaren tegen voorstel om emissies tot 20% van het kapitaal zonder prospectus te mogen doen

04-02-2016

Eumedion heeft grote bezwaren tegen het voorstel van de Europese Commissie om de vrijstelling van de prospectusplicht voor vervolgemissies ‘op te rekken’ van 10% naar 20% van het geplaatste kapitaal. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag uitgebrachte commentaar op het voorstel van de Europese Commissie voor een prospectusverordening.


Eumedion Nieuwsbrief van januari 2016

29-01-2016

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion roept op tot meer harmonisatie van Europese financiële marktenregels

28-01-2016

Eumedion vindt dat de Europese financiële marktenregelgeving veel meer moet worden geharmoniseerd dan nu het geval is. Institutionele beleggers die pan-Europees werken en beleggen zouden dan veel minder kosten hoeven te maken, hetgeen voordelig is voor de achterliggende begunstigden en cliënten en voor de gehele Europese economie. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de Europese ’call for evidence’ inzake de Europese financiële marktenwetgeving.


Eumedion: reguliere accountantscontrole op niet-financiële informatie nodig

18-01-2016

De zogenoemde niet-financiële informatie van beursgenoteerde ondernemingen moet worden onderworpen aan de reguliere accountantscontrole van het bestuursverslag. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op het conceptbesluit ter implementatie van de Europese richtlijn betreffende niet-financiële informatie.