Eumedion Nieuwsbrief van november 2015

30-11-2015

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion vraagt Europese instituties IFRS 9 (waardering van financiële instrumenten) snel goed te keuren

30-11-2015

Eumedion roept de Europese Commissie en het Europees Parlement op om de goedkeuring van IFRS 9 voor gebruik in de Europese Unie niet uit te stellen. IFRS 9 leidt bij beleggers tot beter inzicht in de ‘sterkte’ van individuele banken en verzekeraars. Dit schrijft Eumedion in een vandaag verzonden brief aan de leden van de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement en aan Europees Commissaris Jonathan Hill.


Eumedion vindt dat jaarrekening ook verantwoordingsdocument is

25-11-2015

Eumedion vindt de jaarrekening niet alleen bruikbare informatie moet bevatten ten behoeve van beslissingen van beleggers om financiële instrumenten te kopen, verkopen of houden, maar ook als hoofddoelstelling heeft om verantwoording af te leggen over de wijze waarop het bestuur van een beursgenoteerde onderneming zijn fiducaire verantwoordelijkheden heeft uitgeoefend. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de IASB-voorstellen voor een nieuw conceptueel raamwerk voor de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen.


'Nederland, let op uw saeck!'; Verslag van het Eumedion-symposium 2015

19-11-2015

Het Nederlandse vestigings- en beleggingsklimaat is niet slecht, maar is wel kwetsbaar. Dit was de algemene teneur op het Eumedion-symposium 2015 dat in het teken stond van Nederland als vestigingsland. Het verslechterende fiscale klimaat, de vraagtekens rondom beleggersbescherming en de afwijkende beloningsregels baarden de meeste sprekers zorgen.