Eumedion roept IASB op om versneld verbeteringen in IFRS door te voeren

23-12-2015

De verslaggevingsstandaarden die IFRS omvatten kunnen in het algemeen als leidend en van goede kwaliteit worden beschouwd. Toch ziet Eumedion ruimte voor vele significante verbeteringen. De International Accounting Standards Board (IASB) beschrijft zelf al een groot aantal mogelijke verbeteringen in zijn agenda consultatie 2015. Het vandaag verstuurde commentaar van Eumedion vult dit aan met verschillende andere uitdagingen op het gebied van financiële verslaggeving die de IASB zou mogen adresseren.


Eumedion roept ondernemingen op een duidelijk en verantwoord belastingbeleid te voeren

18-12-2015

Eumedion verwacht van beursgenoteerde ondernemingen dat zij een duidelijk en verantwoord belastingbeleid voeren en hierover transparant zijn in hun jaarverslag. Daarnaast ziet Eumedion het als een verantwoordelijkheid van het bestuur om een passende balans te vinden tussen de voordelen van een lagere belastingafdracht enerzijds en de eventueel hieraan gerelateerde risico’s anderzijds, waaronder de ‘social licence to operate’. Dat is de strekking van het vandaag gepubliceerde Eumedion-standpunt ten aanzien van belastingontwijking en transparantie door ondernemingen.


Eumedion benadrukt dat beloningsbeleid moet bijdragen aan lange termijn waardecreatie

17-12-2015

Het beloningsbeleid voor het bestuur van een beursgenoteerde onderneming moet bijdragen aan de waardecreatie van de onderneming op de lange termijn. Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft besloten dit uitgangspunt op te nemen in de geactualiseerde Eumedion-uitgangspunten voor een verantwoord beloningsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.


Eumedion best practices betrokken aandeelhouderschap worden breed nageleefd

15-12-2015

De Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap worden breed nageleefd door de Eumedion-deelnemers. Maar liefst 95% van de deelnemers laat aantoonbaar zien zij een ‘betrokken aandeelhouder’ is in de zin dat wordt gestemd op alle aandelen die worden gehouden en/of dat met de ondernemingen een dialoog wordt gevoerd. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde monitoring rapport over de toepassing van de in 2011 geformuleerde Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap.