"RvC moet veel zichtbaarder worden in het beloningsdebat"

27-04-2015

De raad van commissarissen (RvC) moet niet alleen op papier, maar ook in de praktijk het voortouw nemen bij het opstellen van een nieuw beloningsbeleid en bij de bepaling van de hoogte van de individuele beloningselementen. Hiervoor pleitte Eumedion-directeur Rients Abma tijdens de op 9 april jl. door de Tweede Kamer georganiseerde hoorzitting over bestuurdersbeloningen in de financiële sector. Rients Abma was door de Tweede Kamer als expert op het terrein van bestuurdersbeloningen uitgenodigd.


Frank Curtiss (RPMI Railpen) benoemd tot Eumedion-bestuurslid

22-04-2015

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn vandaag gehouden vergadering Frank Curtis voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur.


Eumedion wil meer duidelijkheid over betrokkenheid van accountant bij het bestuursverslag

14-04-2015

Eumedion wil graag bevestigd zien dat de externe accountant straks een ‘actieve onderzoeksplicht’ heeft om materiële onjuistheden in het bestuursverslag te signaleren en om daarover te rapporteren in zijn controleverklaring. Dit schrijft Eumedion in haar commentaar op het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese jaarrekeningrichtlijn. Het commentaar is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.


Eumedion Nieuwsbrief van maart 2015

31-03-2015

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.