Eumedion vraagt in Speerpuntenbrief 2015 aandacht voor interne controle en geïntegreerde verslaggeving

06-10-2014

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zouden ten minste jaarlijks de effectiviteit van hun interne risicobeheersing- en controlesystemen moeten beoordelen. Daarbij zou de reikwijdte van de interne systemen in ieder geval ook de operationele, governance- en compliancerisico’s moeten omvatten, naast de financiële verslaggevingsrisico’s. Ook wordt van alle beursgenoteerde ondernemingen verwacht dat zij een internal auditfunctie instellen dan wel de reikwijdte van de externe accountantscontrole uitbreiden tot ook de kwaliteit en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2015 die Eumedion vandaag naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.


Speech Eumedion-directeur Rients Abma over algemeen belang vanuit aandeelhoudersoptiek

01-10-2014

Gisteren vond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam het symposium 'Overname en algemeen belang' plaats. Eumedion-directeur Rients Abma hield tijdens dit symposium een speech over het algemeen belang vanuit de optiek van de aandeelhouder. Centrale vraag van zijn betoog was of van een aandeelhouder van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming kan worden verwacht dat hij het algemeen of maatschappelijk belang betrekt in een overnamesituatie rond die desbetreffende onderneming.


Eumedion Nieuwsbrief van september 2014

30-09-2014

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion steunt voorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie

29-09-2014

Eumedion steunt het voorstel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de invoering van een collectieve schadevergoedingsactie. Het voorstel bevordert een collectieve afwikkeling van massaschade en bevat de juiste balans tussen de belangen van gedupeerden om hun rechten te verwezenlijken en de belangen van aangesprokenen om beschermd te zijn tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het voorontwerp van het betreffende wetsvoorstel.