Eumedion: Europese richtsnoeren voor duurzaamheidsverslaggeving moeten 'principle-based' zijn

15-04-2016

De richtsnoeren voor niet-financiële informatie, die de Europese Commissie voornemens is op te stellen, moeten aanhaken bij de bestaande, internationale verslaggevingsraamwerken. Zij moeten derhalve complementair zijn aan de raamwerken die beursgenoteerde ondernemingen nu al gebruiken, zoals het ‘integrated reporting’-raamwerk van de International Integrated Reporting Council. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op de consultatie over dit onderwerp van de Europese Commissie.


Eumedion vreest dat nieuwe Corporate Goverance Code onafhankelijke positie van RvC uitholt

05-04-2016

Een aantal voorstellen van de Commissie Van Manen doet afbreuk aan het uitgangspunt van onafhankelijk toezicht door de raad van commissarissen (RvC) en dient daarom te worden geschrapt. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingestuurde commentaar op het voorstel van de Monitoring Commissie tot herziening van de Code Tabaksblat.


Eumedion Nieuwsbrief van maart 2016

31-03-2016

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


"Code moet geen lawyers' paradise, maar ook geen accountants heaven worden"

25-03-2016

Het voorstel voor de nieuwe versie van de Corporate Governance Code bevat te veel directieve voorschriften. De voorstellen gaan te weinig in op het gedrag van bestuurders en commissarissen. De voorstellen moeten op sommige punten worden uitgebreid en aangescherpt. Deze sterk uiteenlopende visies op de voorstellen van de Commissie Van Manen om de Corporate Governance Code aan te passen, vielen afgelopen woensdag te beluisteren bij het door Eumedion en Clifford Chance georganiseerde seminar over de wijzigingsvoorstellen.