Agenda

Virtuele kennissessie ESG-actualiteiten

Virtuele kennissessie ESG-actualiteitenAgenda · 02-03-2022

Op 2 maart 2022 organiseert Eumedion van 13.00 tot 14.00 uur voor haar deelnemers een virtuele kennissessie over i) de voorgestelde wijzigingen in de Nederlandse corporate governance code en ii) het richtlijnvoorstel over duurzaam ondernemingsbestuur en due diligence. Aanmelding is mogelijk via info@eumedion.nl. 

Eumedion Vergadering van Deelnemers

Eumedion Vergadering van DeelnemersAgenda · 14-12-2021

De virtuele najaarsvergadering van deelnemers vindt plaats op dinsdag 14 december 2021 om 16.00 uur. Op de agenda staan onder meer de bespreking en de vaststelling van het Eumedion-beleidsplan 2022, de bespreking en vaststelling van de begroting 2022, de goedkeuring van de statutenwijziging en de bespreking van de huidige en komende regelgeving voor institutionele beleggers. Afgevaardigden van Eumedion-deelnemers kunnen zich voor de vergadering aanmelden via info@eumedion.nl. 

Buitengewone Deelnemersvergadering

Buitengewone DeelnemersvergaderingAgenda · 17-11-2021

Op 17 november 2021 vindt om 13.00 uur een virtuele Buitengewone Vergadering van Deelnemers van Eumedion plaats. Op de agenda staat (onder meer) de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de statuten van Eumedion. Het besluit tot goedkeuring van de gewijzigde statuten vergt een meerderheid van twee derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin tenminste twee derde van de deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Mocht het vereiste quorum toch niet worden gehaald in de vergadering van 17 november a.s., dan zal het voorstel tot statutenwijziging worden geagendeerd voor de reguliere Deelnemersvergadering van 14 december a.s. om 16.00 uur. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers rechtsgeldig omtrent de voorgestelde statutenwijziging worden besloten, mits met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Tijdens de vergadering van 17 november a.s. worden ook de voorgestelde wijzigingen van een aantal reglementen besproken. Eumedion-deelnemers kunnen zich aanmelden via info@eumedion.nl. 

Hybride Eumedion-symposium 2021

Hybride Eumedion-symposium 2021Agenda · 02-11-2021

De hoogleraren Rob Bauer en Mieke Olaerts (beide verbonden aan de Universiteit Maastricht (UM)) presenteren om 15.00 uur in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam hun in opdracht van Eumedion verrichte onderzoek naar de verankering van duurzaamheid binnen Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Vervolgens zullen sprekers als Loek Sibbing (ABP), Maud de Vries (OCI) en Pauline van der Meer Mohr (Monitoring Commissie Corporate Governance Code), onder leiding van Willem Schramade (Erasmus Universiteit) het UM-onderzoek bespreken. Martijn Scheltema (hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam) geeft tot slot een voordracht over de gevolgen van de rechterlijke 'Shell-uitspraak' voor beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers. De toegang is gratis. Klik hier voor de aanmelding voor fysieke deelname. Klik hier voor aanmelding voor de online-deelname. Klik hier voor het gehele programma.

EFRAG PTF NFRS Outreach Event - Financial Institutions Focus

EFRAG PTF NFRS Outreach Event - Financial Institutions FocusAgenda · 18-01-2021

The EFRAG Project Task Force on preparatory work for the elaboration of possible EU non-financial reporting standards (PTF-NFRS) organises an online outreach event for collecting views of stakeholders from financial institutions on tentantive proposals of the PTF-NFRS. Click here for more information and registration.

EFRAG PTF NFRS Outreach Event - European organisations and other European countries focus

EFRAG PTF NFRS Outreach Event - European organisations and other European countries focusAgenda · 15-01-2021

The EFRAG Project Task Force on preparatory work for the elaboration of possible EU non-financial reporting standards (PTF-NFRS) organises an online outreach event for collecting views of stakeholders on tentantive proposals of the PTF-NFRS. Click here for more information and registration.

Online workshop over duurzaamheidsverslaggeving | IFRS Foundation Consultatie

Online workshop over duurzaamheidsverslaggeving | IFRS Foundation ConsultatieAgenda · 04-12-2020

De IFRS Foundation is een consultatie gestart over het opstellen van een wereldwijd duurzaamheidsverslaggevingsraamwerk en over de mogelijke rol van de IFRS Foundation daarin. Het European Corporate Governance Institute en de Impact Economy Foundation organiseren een online workshop om het consultatiedocument te bespreken. Eumedion-directeur Rients Abma zal de opvattingen van institutionele beleggers presenteren in een paneldiscussie over het EU-perspectief. Voor meer informatie en registratie kunt u hier klikken.

Eumedion-Deelnemersvergadering

Eumedion-DeelnemersvergaderingAgenda · 15-12-2020

De virtuele najaarsvergadering van deelnemers vindt plaats op dinsdag 15 december 2020 om 16.00 uur. Op de agenda staan onder meer de bespreking en de vaststelling van het Eumedion-beleidsplan 2021, de bespreking en vaststelling van de begroting 2021 en de bespreking van de huidige en komende regelgeving voor institutionele beleggers. Afgevaardigden van Eumedion-deelnemers kunnen zich voor de vergadering aanmelden via info@eumedion.nl

Webinar 'Nederland, een beschermingsparadijs?'

Webinar 'Nederland, een beschermingsparadijs?'Agenda · 09-12-2020

De bescherming van Nederlandse beursvennootschappen staat weer volop in de aandacht. Zo treedt op afzienbare termijn het wetsvoorstel bedenktijd voor beursvennootschappen in werking, wees het Hof Amsterdam op 1 september in de zaak Vivendi/Mediaset een baanbrekend arrest en trad op 2 juni met terugwerkende kracht de nationale investeringstoets op overnames van strategische vennootschappen in werking. Naar aanleiding van deze actualiteiten organiseert Eumedion in samenwerking met het Van der Heijden Instituut/Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en Allen & Overy op 9 december tussen 15.30 en 17.00 uur een webinar. Sprekers zijn onder meer prof. Harm-Jan de Kluiver (UvA), prof. Bas de Jong (Radboud Universiteit), Mijke Sinninghe Damsté (Loyens & Loeff), prof. Martin van Ollfen (Radboud Universiteit) en Eumedion-directeur Rients Abma. Klik hier voor meer informatie en gratis aanmelden.

Webinar 'De toekomst van bestuurdersbeloningen'

Webinar 'De toekomst van bestuurdersbeloningen'Agenda · 09-11-2020

Het beloningsbeleid was tijdens het AVA-seizoen 2020 veruit het meest controversiële onderwerp. Een recordaantal van 17 voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid werd door de aandeelhouders verworpen of op het laatste moment ingetrokken. Wat belooft dit voor de toekomst van de beloningen van bestuurders van Nederlandse beursondernemingen? Annet Aris (onder meer voorzitter van de remuneratiecommissie van Randstad), Margriet Stavast (senior adviseur verantwoord beleggen bij PGGM), Camiel Selker (medeoprichter en partner bij beloningsadviesbureau Focus Orange) en Joost Sneller (financieel woordvoerder D66-Kamerfractie) zullen deze vraag vanuit hun eigen achtergrond beantwoorden en gaan vervolgens met elkaar en met het (virtuele) publiek in debat. Klik hier voor meer informatie en gratis aanmelden.