Agenda

Eumedion-Deelnemersvergadering

Eumedion-DeelnemersvergaderingAgenda · 15-12-2020

De virtuele najaarsvergadering van deelnemers vindt plaats op dinsdag 15 december 2020 om 16.00 uur. Op de agenda staan onder meer de bespreking en de vaststelling van het Eumedion-beleidsplan 2021, de bespreking en vaststelling van de begroting 2021 en de bespreking van de huidige en komende regelgeving voor institutionele beleggers. Afgevaardigden van Eumedion-deelnemers kunnen zich voor de vergadering aanmelden via info@eumedion.nl

Webinar 'Nederland, een beschermingsparadijs?'

Webinar 'Nederland, een beschermingsparadijs?'Agenda · 09-12-2020

De bescherming van Nederlandse beursvennootschappen staat weer volop in de aandacht. Zo treedt op afzienbare termijn het wetsvoorstel bedenktijd voor beursvennootschappen in werking, wees het Hof Amsterdam op 1 september in de zaak Vivendi/Mediaset een baanbrekend arrest en trad op 2 juni met terugwerkende kracht de nationale investeringstoets op overnames van strategische vennootschappen in werking. Naar aanleiding van deze actualiteiten organiseert Eumedion in samenwerking met het Van der Heijden Instituut/Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en Allen & Overy op 9 december tussen 15.30 en 17.00 uur een webinar. Sprekers zijn onder meer prof. Harm-Jan de Kluiver (UvA), prof. Bas de Jong (Radboud Universiteit), Mijke Sinninghe Damsté (Loyens & Loeff), prof. Martin van Ollfen (Radboud Universiteit) en Eumedion-directeur Rients Abma. Klik hier voor meer informatie en gratis aanmelden.

Webinar 'De toekomst van bestuurdersbeloningen'

Webinar 'De toekomst van bestuurdersbeloningen'Agenda · 09-11-2020

Het beloningsbeleid was tijdens het AVA-seizoen 2020 veruit het meest controversiële onderwerp. Een recordaantal van 17 voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid werd door de aandeelhouders verworpen of op het laatste moment ingetrokken. Wat belooft dit voor de toekomst van de beloningen van bestuurders van Nederlandse beursondernemingen? Annet Aris (onder meer voorzitter van de remuneratiecommissie van Randstad), Margriet Stavast (senior adviseur verantwoord beleggen bij PGGM), Camiel Selker (medeoprichter en partner bij beloningsadviesbureau Focus Orange) en Joost Sneller (financieel woordvoerder D66-Kamerfractie) zullen deze vraag vanuit hun eigen achtergrond beantwoorden en gaan vervolgens met elkaar en met het (virtuele) publiek in debat. Klik hier voor meer informatie en gratis aanmelden.

Webinar 'De toekomst van de AVA's'

Webinar 'De toekomst van de AVA's'Agenda · 30-09-2020

Hybride of volledig virtueel vergaderen werd voor veel beursgenoteerde ondernemingen noodzaak dit jaar en dat roept de vraag op: zijn hybride en/of virtuele AVA’s het nieuwe normaal? Dit webinar wordt in samenwerking met Euronext en Clifford Chance en met medewerking van Adyen georganiseerd. Het webinar wordt in het Engels gehouden. Klik hier voor meer informatie en gratis aanmelden. 

Online kennissessie Implementatie SRD II en Eumedion Stewardship Code

Online kennissessie Implementatie SRD II en Eumedion Stewardship CodeAgenda · 29-09-2020

Deze kennissessie is gericht op praktische onderwerpen en de uitwisseling van best practices rond de implementatie van de herziene richtlijnaandeelhoudersrechten (‘SRD II’) en van de Nederlandse Stewardship Code. De kennissessie wordt voor en door Eumedion-deelnemers georganiseerd. Afgevaardigden van Eumedion-deelnemers kunnen zich aanmelden via info@eumedion.nl

Kennissessie Implementatie SRD II en Eumedion Stewardship Code

Kennissessie Implementatie SRD II en Eumedion Stewardship CodeAgenda · 17-03-2020

Eumedion organiseert voor haar deelnemers op maandag 30 maart 2020 een kennissessie over de Implementatie van SRD II en de Nederlandse Stewardship Code.


Deze kennissessie is gericht op praktische onderwerpen en de uitwisseling van best practices rond de implementatie van de herziene richtlijnaandeelhoudersrechten (‘SRD II’) en van de Nederlandse Stewardship Code. De kennissessie wordt voor en door deelnemers georganiseerd.


Mogelijke onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

  • Aanpak en instrumentarium rond engagement en de transparantie daarover;
  • Kostenefficiënte én betekenisvolle implementatie van de Stewardship Code in beleid;
  • Uitvoering van stembeleid en stemrapportages;
  • Inrichting van vermogensbeheersovereenkomsten.

Webinar 'Tax Good Governance'

Webinar 'Tax Good Governance'Agenda · 10-09-2020

Rondetafel met vertegenwoordigers van beursgenoteerde ondernemingen, institutionele beleggers en de overheid over het betalen van een ‘fair share’ aan belastingen door beursgenoteerde ondernemingen. Besproken wordt of een 'Tax Good Governance Code' kan worden opgesteld. Dit webinar wordt in samenwerking met ABP en Stibbe gehouden. Dit webinar is uitsluitend voor genodigden.

Rondetafel over het Eumedion Green Paper toekomst niet-financiële verslaggeving

Rondetafel Green Paper toekomst niet-financiële verslaggevingAgenda · 09-03-2020

Eumedion organiseert op 9 maart 2020 samen met Accountancy Europe een rondetafelgesprek over de oprichting van een wereldwijde standard setter voor niet-financiële verslaggeving. Deze rondetafel volgt op de publicatie van het Green Paper van Eumedion en het Cogito Paper van Accountancy Europe over dit onderwerp. 


Aan de rondetafel zullen vertegenwoordigers van diverse belanghebbenden deelnemen, zoals beursgenoteerde ondernemingen, beleggers, accountants, standard setters, beleidsmakers en toezichthouders. De discussie wordt voorgezeten door Kris Douma (voorheen werkzaam bij UN PRI). De uitkomsten van de rondetafel zullen Eumedion en Accountancy Europe betrekken bij het finaliseren van hun positie of er een wereldwijde standard setter voor niet-financiële verslaggeving moet worden opgericht, wie dat zou moeten zijn en hoe de governance er van deze organisatie zou moeten uitzien.


Dit evenement is alleen op uitnodiging.

Deelnemersvergadering

Agenda · 19-12-2019

De najaarsvergadering van deelnemers vindt plaats op 19 december om 13.00 uur bij Eumedion te Den Haag.

European Executive Remuneration Conference 2019

Agenda · 25-11-2019

Op 25 november 2019 organiseert Vlerick Business School zijn jaarlijkse beloningscongres in Brussel. Tijdens het congres zullen de laatste resultaten bekend worden gemaakt van het jaarlijkse Vlerick-onderzoek naar de beloningen van bestuursvoorzitters van Europese beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion-directeur Rients Abma zal deelnemen aan een paneldiscussie. Klik hier voor mee informatie en aanmelding. Belangstellenden krijgen 25% korting op de toegangsprijs als in de commentaarbox wordt vermeld “via Eumedion”.