Blog

Eumedion calls on IFRS Foundation to harmonise ESG frameworks

Blog · 04-12-2019

In this blog Martijn Bos, policy advisor at Eumedion, discusses the recent Green paper ‘Towards a global standard setter for non-financial reporting’.


The contrast in the standard setting landscape between financial reporting and non-financial reporting of listed entities could hardly be greater. There are two authoritative standard setters for financial reporting, versus countless frameworks for non-financial reporting – and none of them is authoritative across regions. This poses a major challenge for companies that want to report non-financial information. It also raises challenges for investors that want to understand how a company creates long term value and whether it lives up to the valid needs of society where non-financial performance matters.


On 30 October, we at Eumedion issued a Green paper, ‘Towards a global standard setter for non-financial reporting’, covering our preliminary views on this matter, most notably the need for a global standard setter for non-financial reporting. We suggest that it should be the IFRS Foundation that establishes such an organisation. We also assert that this should be recognised as a separate Board that sits alongside the IASB for financial reporting. The IFRS Foundation’s strong reputation for independence and a robust and proven governance structure will provide the necessary credibility to such a non-financial reporting standards board.


Our Green paper was warmly received by the speakers at a recent Eumedion symposium, which included the IASB’s Chair, Hans Hoogervorst. He noted: “The alphabet soup of organisations and standards that deal with sustainability reporting drives many people into despair. It is difficult for companies and investors to understand the multitude of organisations and standards. I therefore fully subscribe to Eumedion’s call for consolidation.”


Strong support and feedback from stakeholders is now needed to persuade the IFRS Foundation to broaden its mission and scope and to embrace the calls for non-financial reporting. We therefore urge all stakeholders to provide their feedback on this important matter.


In terms of next steps, the feedback on our Green paper will complement the insights shared with us at our recent annual conference. We aim to issue a revised position paper in April 2020. Feedback can be addressed to Martijn Bos at martijn.bos@eumedion.nl by 1 February 2020. 

Verplichte continuïteitsparagraaf is juist een verrijking van het bestuursverslag

Blog · 24-12-2018

Accountantsorganisatie NBA wil dat er voor ondernemingen een plicht komt om in het bestuursverslag een aparte paragraaf op te nemen over de overlevingskansen (FD, 12 december). Eumedion, de belangenorganisatie voor institutionele beleggers, steunt dit voorstel van ganser harte.


In zo’n paragraaf legt het bestuur uit welke risico’s de continuïteit bedreigen en ook hoe toekomstbestendig het verdienmodel op de langere termijn is. Beleggers krijgen hierdoor meer inzicht in de risico’s die de continuïteit kunnen bedreigen. Hoogleraar Hans Strikwerda voorziet echter een ‘schijnvertoning’ (FD, 13 december). Wij zijn het hier niet mee eens.


Het is toch niet teveel van het bestuur gevraagd deze twee onderwerpen ten minste één keer per jaar goed te laten doorgronden? Lange termijn waardecreatie vereist dat de onderneming ook op korte termijn blijft overleven. Intern onderbouwt het bestuur dan de mogelijke risico’s. Dit doet het bestuur voor zichzelf, maar ook voor de accountant die moet worden overtuigd van de solide basis en het getrouwe beeld dat hierover in het bestuursverslag wordt geschetst. Aan de controle van toekomstgerichte risicoanalyses door beleggers zal vanzelfsprekend minder zekerheid worden ontleend dan aan de controle van historische financiële verslaggeving.


Waar het bestuur faalt om de accountant te overtuigen, rest de accountant het effectieve podium van de accountantsverklaring. Hierin kan de accountant de vinger leggen op geconstateerde materiële tekortkomingen en risico’s, die de extra aandacht van beleggers verdienen. Ook als er nog geen vuiltjes aan de lucht zijn. Zodat er een gerechtvaardigd vertrouwen bij beleggers en crediteuren kan ontstaan.


Martijn Bos is beleidsmedewerker verslaggeving en audit bij Eumedion 

Dit artikel is ook gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 24 december 2018