Eumedion heeft veel bedenkingen bij voorontwerp wetsvoorstel ‘investeringstoets’

Nieuws · 07-10-2020

Eumedion vindt het passend dat de overheid substantiële deelnemingen in en overnames van bepaalde ‘strategische’ Nederlandse ondernemingen gaat toetsen op risico’s voor de nationale veiligheid. Eumedion heeft echter bedenkingen bij de voorgestelde vormgeving ervan in het voorontwerp van de wet ‘toetsing economie en nationale veiligheid’. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het voorontwerp van het wetsvoorstel. 


Eumedion vindt het bijvoorbeeld onduidelijk welke ondernemingen precies onder de voorgestelde ‘investeringstoets’ gaan vallen en wanneer precies een substantiële deelneming ter toetsing aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat moet worden voorgelegd. Ook is de verhouding tussen de ‘algemene investeringstoets’ en de al bestaande ‘sectorale investeringstoetsen’ onvoldoende duidelijk. Daarnaast vindt Eumedion de mogelijke aantasting van rechten van onschuldige derden disproportioneel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat als een bewaarbank om welke reden dan ook niet meewerkt aan een sanctie tegen de partij die een substantiële deelneming of overname had moeten melden alle klanten van die bank worden getroffen. Zij kunnen dan mogelijk niet stemmen op een aandeelhoudersvergadering. Eumedion plaatst verder vraagtekens bij de afdwingbaarheid van de in het voorontwerp opgenomen bepalingen met extraterritoriale werking. 

Relevante documenten

Commentaar op voorontwerp wet toetsing economie en nationale veiligheid

IconLink

Voorontwerp wet toetsing economie en nationale veiligheid

IconLink