Eumedion houdt bedenkingen bij wetsvoorstel bedenktijd voor beursondernemingen

Nieuws · 25-09-2020

Eumedion is verheugd dat het wetsvoorstel ‘bedenktijd voor beursondernemingen’ recentelijk door de Tweede Kamer op een aantal punten in positieve zin is bijgesteld. Zo heeft de Tweede Kamer voorkomen dat de bedenktijd mag worden ingeroepen terwijl er ook andere vormen van beschermingsmaatregelen actief zijn. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het voor bepaalde aandeelhouders gemakkelijker gemaakt om de rechter te verzoeken de bedenktijd te beëindigen. Ondanks deze positieve punten blijft Eumedion ernstige bedenkingen houden bij het wetsvoorstel. Eumedion vindt de wettelijke bedenktijd nog steeds onnodig en disproportioneel. Dit schrijft Eumedion vandaag in een brief aan de Eerste Kamer.


Volgens Eumedion hebben de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen nu al voldoende mogelijkheden om zichzelf effectief te beschermen tegen een vijandige overname en/of ongewenst aandeelhoudersactivisme. Eumedion begrijpt daarom niet goed voor welk probleem de voorgestelde wettelijke bedenktijd van maximaal 250 dagen een oplossing moet bieden. Volgens Eumedion doet het wetsvoorstel afbreuk aan de checks and balances binnen beursgenoteerde ondernemingen. De mogelijkheden voor de aandeelhouders om effectief toezicht te houden op bestuurders en commissarissen worden namelijk disproportioneel ingeperkt. Eumedion zou daarom het liefste zien dat de bedenktijd er helemaal niet komt, maar realiseert zich tegelijkertijd dat de Tweede Kamer begin september met een overgrote meerderheid voor het wetsvoorstel heeft gestemd. Slechts de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democatie en het zelfstandig Kamerlid Van Haga stemden tegen. Eumedion laat de Eerste Kamer weten nog veel vragen te hebben bij een aantal voorgestelde wetsbepalingen. Eumedion hoopt daarom dat de minister voor Rechtsbescherming tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer voor meer praktische duidelijkheid zal zorgen.

Relevante documenten

Eumedion-brief aan Eerste Kamer over wetvoorstel bedenktijd

IconLink

Wetsvoorstel bedenktijd voor beursondernemingen

IconLink