Eumedion voorstander van een Europese standaard voor 'groene' obligaties

Nieuws · 01-10-2020

Een Europese standaard voor ‘groene’ obligaties kan bijdragen aan een geloofwaardige en efficiënte markt voor dergelijke instrumenten. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de consultatie van de Europese Commissie (EC) voor de inrichting van een Europese standaard.


De EC heeft aan belanghebbenden gevraagd input te leveren op de wijze waarop zij de aanbevelingen verder kan uitwerken die eerder dit jaar door de Technische expertgroep voor duurzame financiering (TEG) zijn gepubliceerd. Eumedion is voorstander van de drie elementen die de TEG voorstelt, namelijk een Green Bonds Framework, Allocation Report en Impact Report. Wel wijst Eumedion op een aantal zaken die van belang zijn om een praktische en effectieve standaard mogelijk te maken. Dat betreft bijvoorbeeld een nadere uitwerking van het (in de Europese Taxonomieverordening geïntroduceerde) principe van ‘do no significant harm’ voor groene obligaties die zijn gericht op herfinanciering. Ook wijst Eumedion erop dat de minimumgaranties voor sociale rechten en governance-issues nader gespecificeerd dienen te worden.


Tot slot geeft Eumedion in haar reactie aan geen voorstander te zijn van financiële prikkels voor emittenten of beleggers om de markt voor Europese ‘groene’ obligaties een steuntje in de rug te geven. Eumedion is namelijk van mening dat algemeen (klimaat)beleid een effectiever middel is om groei in ‘groene’ projecten en activa te creëren (en daarmee een groei in ‘groene’ beleggingen), door het stimuleren of ontmoedigen van bepaalde economische activiteiten in het licht van milieudoelstellingen.

Relevante documenten

Eumedion-reactie op consultatie van Europese Commissie

IconLink

Consultatiedocument van Europese Commissie voor een 'groene' obligatie-standaard

IconLink