Eumedion: ondernemingen mogen alleen onder voorwaarden een puur virtuele statutaire zetel hebben

Nieuws · 08-04-2022

De Europese Commissie moet terughoudend zijn met het bieden van de mogelijkheid voor ondernemingen om te kiezen voor een volledig virtuele statutaire zetel. Als een dergelijke optie wordt geboden, moeten er wel strenge waarborgen zijn voor de integriteit van de desbetreffende onderneming. 


Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de consultatie van de Europese Commissie over de modernisering van het digitale vennootschapsrecht. In het consultatiedocument stelt de Europese Commissie onder meer de vraag of Europese ondernemingen nog wel moeten worden verplicht om een fysieke vestigingsplaats te hebben. Nu een toenemend aantal ondernemingen geen permanente, fysieke kantoren meer hebben, wil de Europese Commissie bekijken of ondernemingen kunnen volstaan met een virtuele vestigingsplaats. Eumedion waarschuwt de Europese Commissie dat het op die manier voor ondernemingen nog eenvoudiger wordt om eventueel belasting te ontwijken, geld wit te wassen, sancties te ontwijken en aandeelhoudersrechten te omzeilen. In de reactie moedigt Eumedion de Europese Commissie aan om in het Europese vennootschapsrecht te verankeren dat alle Europese ondernemingen de mogelijkheid krijgen een hybride aandeelhoudersvergadering (AVA) te organiseren, alsmede een in tijd gespreide AVA.

Relevante documenten

Eumedion-commentaar op consultatie

IconLink

Europees consultatiedocument over modernisering van het digitale vennootschapsrecht

IconLink