Green paper toekomst niet-financiële verslaggeving en reacties daarop

Nieuws · 14-11-2019

Er moet een wereldwijde standard setter worden opgericht die internationale rapportagestandaarden voor de niet-financiële informatie moet ontwikkelen. Deze standard setter moet onder de paraplu van de IFRS Foundation vallen. Hiervoor pleit Eumedion in een eind oktober 2019 gepubliceerd ‘green paper’. Eumedion had belanghebbenden uitgenodigd om op dit idee te reageren. De schriftelijke reacties worden op deze pagina gepubliceerd, mits de desbetreffende respondent hiermee akkoord is gegaan.

Eumedion wijst er in het green paper op dat er de afgelopen jaren een wildgroei aan verslaggevingsstandaarden ten aanzien van niet-financiële informatie is ontstaan. Hierdoor is er nauwelijks tot geen sprake van eenduidige en vergelijkbare niet-financiële verslaggeving. Zonder vergelijkbare data zijn de prestaties van de onderneming op lange termijn voor beleggers lastig te beoordelen. Dat maakt het voor institutionele beleggers ook lastig om hun eigen deelnemers en klanten te informeren over de mate van duurzaamheid of groenheid van hun beleggingsbeleid of financiële producten. Wat Eumedion betreft is het daarom tijd dat de IFRS Foundation twee pilaren krijgt: de IASB die zich moet blijven richten op het ontwikkelen en actualiseren van de internationale financiële verslaggevingsstandaarden en een zogenoemde INSB, de International Non-Financial Reporting Standards Board die niet-financiële verslaggevingstandaarden zou moeten uitvaardigen. De IFRS Foundation heeft namelijk een goede governancestructuur en wordt algemeen beschouwd als gezaghebbend en onafhankelijk.

Relevante documenten

Green Paper - Reactie TIAS -RC32 studenten

IconLink

Green Paper - Reactie Raad voor de Jaarverslaggeving

IconLink

Green Paper - Reactie John Hughes

IconLink

Green Paper - Reactie GRI

IconLink

Green Paper - Reactie ABP

IconLink

Green Paper - Reactie Norges Bank Investment Management

IconLink

Green Paper - Reactie NBA

IconLink

Green Paper - Reactie Pensioenfederatie

IconLink

Green Paper - Reactie VEB

IconLink

Green paper toekomst niet-financiële verslaggeving

IconLink