Eumedion publiceert herziene versie van haar Handboek Corporate Governance

Nieuws · 23-12-2021

Eumedion heeft haar ‘Handboek Corporate Governance’ geactualiseerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van nieuwe wet- en regelgeving en aanpassingen van de eigen stemgedragrichtlijnen. De vorige versie dateerde van 2017. 


Belangrijkste wijzigingen zijn de opname van de Stewardship Code en de uitwerking van nieuwe wettelijke regels op aandeelhoudersrechten en -verplichtingen en op de stempunten die op de agenda's van aandeelhoudersvergaderingen (AVA's) staan. Voorts zijn de Eumedion-aanbevelingen ten aanzien van de structuur van bestuurdersbeloningen op één punt aangescherpt. Eumedion-deelnemers verwachten van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen vanaf 1 januari 2022 dat “een aanzienlijk deel” van de variabele beloningselementen is gebaseerd op milieu-, sociale en/of governance (‘ESG’) doelstellingen. Tot nu gold slechts de “aanbeveling” dat een deel van de variabele beloning afhankelijk werd gemaakt van het behalen van ESG-doelstellingen. Eumedion-deelnemers gebruiken het Handboek bij het bepalen van hun stemgedrag op de AVA’s van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast wordt het gebruikt bij de besluitvorming binnen Eumedion om haar deelnemers te “alerteren” omtrent een controversieel stempunt op de AVA-agenda van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming.

Relevante documenten

Eumedion Handboek Corporate Governance - editie 2022

IconLink