Eumedion publiceert jaarverslag 2020

Nieuws · 15-06-2021

De Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft vandaag de Eumedion-jaarrekening 2020 goedgekeurd en de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2020. De Deelnemersvergadering moest, vanwege de voortdurende coronapandemie, ook dit jaar weer volledig virtueel worden gehouden. In navolging van de beursgenoteerde ondernemingen heeft de externe accountant van Eumedion (KPMG) een meer informatieve en entiteitspecifieke controleverklaring bij de jaarrekening gevoegd. Tezamen met de jaarrekening is ook het bestuursverslag over boekjaar 2020 gepubliceerd. Het bestuursverslag biedt een overzicht van alle activiteiten die Eumedion in 2020 heeft verricht.

Relevante documenten

Eumedion-jaarverslag 2020

IconLink