Eumedion publiceert jaarverslag 2021

Nieuws · 17-06-2022

De Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft gisteren de Eumedion-jaarrekening 2021 goedgekeurd en de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2021. De Deelnemersvergadering werd voor het eerst sinds december 2019 weer in fysieke vorm gehouden. In navolging van de beursgenoteerde ondernemingen heeft de externe accountant van Eumedion (KPMG) een uitgebreide controleverklaring bij de jaarrekening gevoegd. Tezamen met de jaarrekening is ook het bestuursverslag over boekjaar 2021 gepubliceerd. Het bestuursverslag biedt een overzicht van alle activiteiten die Eumedion in 2021 heeft verricht.

Relevante documenten

Jaarverslag 2021

IconLink