Eumedion roept de IASB op om de toelichting op ‘reverse factoring’ te verbeteren

Nieuws · 02-10-2020

Een toenemend aantal ondernemingen vraagt een financiële instelling om haar leveranciers te betalen, waarbij de onderneming de financiële instelling op een later moment betaalt. Deze constructies worden aangemerkt als reverse factoring of Supply Chain Financing (‘SCF’) faciliteiten. Verrassend weinig ondernemingen rapporteren over deze SCF-faciliteiten. Het IFRS Interpretations Committee heeft voorlopig geconcludeerd dat de internationale financiële verslaggevingsstandaarden IFRS voldoende duidelijk zijn over de wijze waarop ondernemingen over SCF faciliteiten zouden moeten rapporteren. Als er een belangrijk verschil is tussen de betalingstermijn aan de leverancier en de betalingstermijn aan de financiële instelling, dan moet de gehele hieraan gerelateerde schuld worden weergegeven als financiële schuld. In zo’n geval zegt het gerapporteerde bedrag aan crediteuren niet meer zoveel. In de door Eumedion ingediende reactie op de conceptinterpretatie van IFRIC legt Eumedion uit dat de post crediteuren belangrijk is voor beleggers en waarom dit resulteert in een te pessimistisch beeld van de onderneming.  Eumedion geeft in de reactie aan welke toelichting nodig is om beleggers te helpen met het vaststellen welk gedeelte van de schuld resulterend uit de SCF-faciliteit een de facto crediteur is en welk gedeelte de facto een financiële schuld.

Relevante documenten

Eumedion-reactie op IFRIC-conceptinterpretatie 'reverse factoring'

IconLink

IFRIC-conceptinterpretatie 'reverse factoring'

IconLink