Eumedion roept Europees Parlement op om vaart te blijven maken met totstandkoming uniforme ESG-verslaggevingsstandaarden

Nieuws · 08-03-2022

In de aanloop naar de stemming van het Europese Parlement (EP) over het richtlijnvoorstel over duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (ook wel CSRD genoemd) vraagt Eumedion nogmaals aandacht voor drie belangrijke uitgangspunten. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd statement.


Ten eerste roept Eumedion het EP op om zorg te dragen voor een tijdige oplevering van de rapportagestandaarden voor duurzaamheidsinformatie. Mocht overwogen worden om de datum waarop de CSRD van kracht wordt uit te stellen, dan is het wat Eumedion betreft zaak om de ondernemingen in elk geval voor het einde van dit kalenderjaar reeds duidelijkheid te geven over de rapportagestandaarden die zij zullen moeten hanteren. Ten tweede vraagt Eumedion nogmaals aandacht voor harmonisatie van wereldwijde verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie. Daartoe is het van belang dat de toekomstige internationale, ISSB-standaarden voor duurzaamheidsinformatie als uitgangspunt worden genomen bij de eerstvolgende evaluatie van de Europese standaarden, waarbij er ruimte moet blijven voor specifieke tops-ups die aansluiten bij Europese beleidsdoelstellingen en wetgeving. Tot slot vindt Eumedion het van belang dat ondernemingen de vrijheid behouden om de externe accountant ook de duurzaamheidsinformatie te laten controleren. Een verplichting om de financiële en duurzaamheidsrapportage door twee verschillende partijen te laten controleren schaadt wat Eumedion betreft de door de CSRD beoogde connectiviteit tussen deze rapportages en kan leiden tot dubbel werk en hogere kosten.

Relevante documenten

Eumedion-statement ten behoeve van de EP-stemming over het richtlijnvoorstel duurzaamheidsrapportage

IconLink