Eumedion steunt IASB-voorstellen voor het vergelijkbaar maken van ‘Operationele resultaat’

Nieuws · 02-10-2020

Eumedion ziet het inzicht en de vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen aanzienlijk verbeteren door voorstellen van de International Accounting Standards Board (IASB). Dit schrijft Eumedion in haar reactie op de IASB Exposure Draft 'General Presentation and Disclosures'. De IASB stelt hierin een definitie van onder meer het subtotaal ‘Operationeel resultaat’ voor. Veel beleggers gaan er vanuit dat er al richtlijnen gelden voor alom gebruikte subtotalen, maar dat is dus nog niet het geval. De voorstellen zullen de huidige grote en onvoorspelbare verschillen in definities tussen ondernemingen adresseren. Wanneer een onderneming met eigen definities voor bepaalde subtotalen komt, zullen de verschillen met de nieuw geïntroduceerde subtotalen moeten worden verklaard. Daarnaast worden er striktere principes geïntroduceerd die verduidelijken wanneer posten in de jaarrekening geaggregeerd mogen worden en wanneer ze juist moeten worden opgesplitst. Al met al is dit, volgens Eumedion, goed nieuws voor beleggers.


Eumedion plaatst wel een aantal kanttekeningen bij enkele voorstellen. Beleggers hebben geen behoefte aan een extra subtotaal dat onderscheid maakt tussen resultaten van deelnemingen die de voorstellen categoriseren als ‘integraal’ en deelnemingen die dat niet zouden zijn. Daarnaast sluit de voorgestelde IFRS-variant van 'Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation' (EBITDA) niet aan bij de wijze waarop beleggers en ondernemingen EBITDA in de praktijk definiëren. Eumedion stelt dat niet alleen afschrijvingen buiten beschouwing moeten worden gelaten, maar ook enkele bijzondere waardeverminderingen van onder meer goodwill.

Relevante documenten

Paneldiscussie met o.a. Eumedion-beleidsmedewerker Martijn Bos over betere financiële verslaggeving tijdens IFRS Foundation-congres van 28 sepember 2020

IconLink

Eumedion-reactie op IASB Exposure Draft

IconLink

IASB Exposure Draft 'General Presentation and Disclosures'

IconLink