Eumedion steunt voorstel voor meer transparantie over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen

Nieuws · 29-10-2020

Eumedion pleit ervoor dat er meer informatie wordt verschaft over (de uitvoering van) het beloningsbeleid voor de medewerkers van een onderneming en dat als onderdeel hiervan wordt ingegaan op de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het initiatiefwetsvoorstel gelijke beloning van vrouwen en mannen.


In het wetsvoorstel wordt een pakket maatregelen voorgesteld met het doel om ongelijke beloning tussen vrouwen en mannen tegen te gaan. In haar reactie geeft Eumedion aan dat onverklaarbare beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen onwenselijk zijn en dat zij eerlijke en gelijke beloning als essentieel onderdeel van goed werkgeverschap ziet. Verder geeft Eumedion aan dat de primaire verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de reeds bestaande wettelijke bepalingen over gelijke beloning bij het bestuur en de raad van commissarissen ligt maar dat aandeelhouders hierbij ook een rol hebben. Eumedion wijst erop dat een noodzakelijke voorwaarde voor het vervullen van deze rol is dat aandeelhouders over voldoende informatie beschikken. Eumedion is er daarom voorstander van dat er meer informatie wordt verschaft over het beloningsbeleid voor de medewerkers van een onderneming en de wijze waarop dat beleid wordt uitgevoerd. Zij adviseert om dat te reflecteren in het wetsvoorstel. Als onderdeel hiervan zou volgens Eumedion ook moeten worden ingegaan op de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Eumedion wijst erop dat aandeelhouders voornoemde informatie kunnen betrekken bij hun dialogen met ondernemingen en dit onderwerp tijdens aandeelhoudersvergaderingen aan de orde kunnen stellen.

Relevante documenten

Eumedion-commentaar op wetsvoorstel

IconLink

Initiatiefwetsvoorstel gelijke beloningen van vrouwen en mannen

IconLink