Eumedion steunt voorstellen tot wijziging van de IFRS Foundation-statuten

Nieuws · 15-07-2021

Eumedion verwelkomt de voorgestelde wijzigingen in de statuten van de IFRS Foundation. De statutenwijziging maakt namelijk de weg vrij voor de oprichting van een internationale standaardzetter op het terrein van duurzaamheidsinformatie. Dit blijkt uit de vandaag ingediende Eumedion-reactie op het consultatiedocument van de IFRS Foundation waarin de voorgestelde statutenwijziging is opgenomen.


De Trustees van de IFRS Foundation stellen onder meer voor om de doelstelling van de Foundation te verruimen naar het (ook) ontwikkelen van wereldwijd geaccepteerde verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheid. Daar toe zal een zogenoemde International Sustainability Standards Board worden opgericht. De voorstellen illustreren hoe goed de plannen van de Foundation overeenkomen met de visie die Eumedion heeft neergelegd in haar in 2020 uitgebracht position paper ‘Towards a global, investor focused standard setter for corporate sustainability reporting’. Eumedion vult haar krachtige steun voor algehele richting van de plannen van de Foundation aan met enkele specifieke suggesties.

Relevante documenten

Commentaar op IFRS Foundation consultatiedocument

IconLink

IFRS Foundation consultatiedocument over statutenwijziging

IconLink