Eumedion voor het instellen van een toezichthoudend belanghebbendenorgaan bij NBA

Nieuws · 27-05-2022

Eumedion verwacht dat een door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) nieuw in te stellen ‘adviserend belanghebbendenorgaan’ onvoldoende zal bijdragen aan het doel om het regelgevend proces onafhankelijker te maken van de beroepsorganisatie. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat dit orgaan een toezichthoudend karakter krijgt, in plaats van een adviserend. Dit schrijft Eumedion onder meer in haar op 27 mei jl. ingezonden reactie op de NBA-consultatie ‘Beter geregeld - Een voorstel voor de versterking van regelgevend proces van de NBA’. 

Eumedion onderschrijft in haar reactie de opvatting van de NBA dat maatschappelijke belanghebbenden meer moeten worden betrokken bij de totstandkoming van de regels voor accountants. Eumedion denkt dat dit kan bijdragen aan een versterking van het maatschappelijk vertrouwen in de kwaliteit van de accountantsberoepsregelgeving. Volgens Eumedion is een belanghebbendenorgaan echter een te zwak instrument en pleit derhalve voor een meer dwingend ‘maatschappelijk toezichthoudend orgaan’. Dit is ook in lijn met de aanbevelingen die de NBA in 2020 ontving in het ‘Adviesrapport Strategische verkenning naar het Beroepsreglementeringsproces in Nederland’. 

Relevante documenten

Commentaar op NBA-consultatiedocument 'Beter geregeld'

IconLink

NBA-consultatiedocument 'Beter geregeld'

IconLink