Eumedion: voorgestelde technische reguleringsnormen inzake het stembeleid van grote beleggingsondernemingen zijn te gedetailleerd

Nieuws · 29-06-2021

Hoewel Eumedion de achterliggende doelstelling van de openbaarmaking van het stembeleid door grote beleggingsondernemingen onderschrijft, plaatst zij wel vraagtekens bij de mate van detail van de voorgestelde technische reguleringsnormen. Dit volgt uit de reactie die Eumedion vandaag heeft ingezonden op de Europese consultatie over de voorgestelde technische reguleringsnormen over de openbaarmaking van het beleggings- en stembeleid door grote beleggingsondernemingen.


De Europese Bankenautoriteit (EBA) is een consultatie gestart over het voorontwerp voor de technische reguleringsnormen inzake het beleggings- en stembeleid van grote beleggingsondernemingen. Het doel van de openbaarmaking van het beleggings- en stembeleid is om beleggers en andere marktdeelnemers transparantie te verschaffen over de invloed van beleggingsondernemingen op de ondernemingen waarin zij aandelen houden. In haar reactie geeft Eumedion aan dat zij deze achterliggende doelstelling ondersteunt. Zij wijst er in haar reactie op dat de technische reguleringsnormen praktisch en proportioneel moeten zijn en geen onnodige extra kosten voor beleggingsondernemingen met zich mee moeten brengen. Volgens Eumedion wordt aan die criteria momenteel niet voldaan. In de reactie plaatst Eumedion vraagtekens bij de mate van detail van de voorgestelde technische reguleringsnormen. In dat kader wijst zij onder meer op het voorstel om het stemgedrag per thema te publiceren en op het voorstel om informatie te publiceren over de ratio van goedgekeurde aandeelhoudersvoorstellen.

Relevante documenten

Eumedion-commentaar op EBA-consultatie

IconLink

EBA-consultatiedocument over openbaarmaking stembeleid van grote beleggingscondernemingen

IconLink