Eumedion voorstander van aanscherping Europese regels en toezicht op financiële verslaggeving

Nieuws · 27-01-2022

Er moet Europees toezicht komen op de financiële verslaggeving van de Europese beursgenoteerde ondernemingen op de grootste vier accountantskantoren. Alle grote Europese beursgenoteerde ondernemingen dienen een internal auditfunctie (IAF) in te stellen en een ‘in control statement’ in hun jaarverslag op te nemen. De optie in de Europese Auditverordening om ondernemingen toe te staan pas na 20 jaar te rouleren van accountantskantoor moet worden geschrapt. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de consultatie van de Europese Commissie over mogelijke maatregelen om de kwaliteit van de verslaggeving en het toezicht daarop te versterken. 


De Europese Commissie is deze consultatie eind vorig jaar gestart naar aanleiding van het omvangrijke Wirecard-boekhoudschandaal in 2020. Eumedion schrijft in haar reactie dat juist het toezicht op de financiële verslaggeving en op accountantskantoren zich lenen voor geharmoniseerd, Europees toezicht. De toepassing van de internationale financiële verslaggevingsstandaarden (IFRS) vergt ten minste Europees toezicht om nationale interpretaties te voorkomen. De grootste accountantskantoren zijn allemaal onderdeel van grote, internationale organisaties. Bovendien is ook hier sprake van internationale (audit)standaarden. Om de interne ‘lines of defense’ voor verslaggeving te versterken, vindt Eumedion het nu ook tijd worden om in de Europese wetgeving te verankeren dat grote ondernemingen een IAF instellen en besturen zekerheid verschaffen dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen effectief werken. Eumedion keert zich in de reactie tegen suggesties als het aanmoedigen van ‘joint audits’, extern toezicht op auditcommissies en het introduceren van een Europees ‘paspoortsysteem’ voor accountants(kantoren).

Relevante documenten

Eumedion-commentaar op consultatie

IconLink

Europees consultatiedocument over de kwaliteit van en toezicht op verslaggeving

IconLink