Eumedion voorstander van zelfregulering van aanbieders van ESG-ratings

Nieuws · 07-06-2022

Eumedion verkiest zelfregulering van aanbieders van ESG-ratings in de EU boven wettelijk ingrijpen, zo schrijft zij in de vandaag ingediende reactie op de consultatie van de Europese Commissie over het functioneren van de markt voor ESG-ratings in de EU en de weging van ESG-factoren in kredietbeoordelingen. 


De markt voor ESG-data en -ratings is de laatste jaren sterk gegroeid en heeft aan belang gewonnen, door een toenemende vraag naar kwalitatief hoogstaande informatie en beoordelingen van duurzaamheidsprestaties van ondernemingen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen en om de aansluiting bij Europees duurzaamheidsbeleid zo goed mogelijk te waarborgen, is Eumedion voorstander van een zelfreguleringsaanpak middels een gedragscode. Zij voorziet hierbij een mechanisme dat vergelijkbaar is met hetgeen middels de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten in het leven is geroepen voor stemadviesbureaus. In haar reactie benadrukt Eumedion dat het opstellen van een gedragscode door de markt zelf gedaan zou moeten worden, met betrokkenheid van de belangrijkste belanghebbenden.

Relevante documenten

Commentaar op consultatiedocument over ESG-ratings

IconLink

Consultatiedocument over ESG-ratings

IconLink