Eumedion: voorstellen tot herziening van de corporate governance code hadden ambitieuzer gemoeten

Nieuws · 15-04-2022

De voorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code over de nadere invulling van het begrip ‘langetermijnwaardecreatie’ hadden ambitieuzer gemoeten. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de voorstellen van de Monitoring Commissie tot actualisatie van de Nederlandse corporate governance code. 


Eumedion meent dat de desbetreffende voorstellen min of meer de bestaande marktpraktijk (‘common practice’) codificeren in plaats van dat zij de ‘middengroep’ en achterblijvers van beursondernemingen stimuleren om zich op te trekken aan de ‘best practices’ in de markt; het oorspronkelijke doel van de Code. Eumedion constateert dat de voorstellen van de Europese Commissie betreffende de duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (‘CSRD’) en betreffende passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (‘CSDD-richtlijnvoorstel’) veel verder gaan dan de voorstellen die de Monitoring Commissie heeft gepresenteerd. Eumedion is verder teleurgesteld dat de Monitoring Commissie heeft verzuimd om voor te stellen om de reikwijdte van het zogenoemde ‘in control statement’ uit te breiden van financiële verslaggevingsrisico’s naar (ook) compliance- en operationele risico’s. Wel waardeert Eumedion het dat de Monitoring Commissie belangrijke onderdelen uit de Eumedion Stewardship Code wil opnemen in de herziene corporate governance code. “Op die wijze wordt onderstreept dat ook het betrokkenheids- en stembeleid van aandeelhouders (uiteindelijk) faciliterend dient te zijn aan de bedrijfsstrategie van Nederlandse beursvennootschappen gericht op langetermijnwaardecreatie; de centrale focus van de Code”, aldus Eumedion. Eumedion steunt ook in algemene zin de voorstellen over diversiteit en inclusie en over de interne auditfunctie.

Relevante documenten

Reactie op consultatiedocument van Monitoring Commissie

IconLink

Consultatiedocument over actualisatie van de Nederlandse corporate governance code

IconLink