Eumedion wil aanpassing van verordeningsvoorstel inzake Europees centraal informatiepunt

Nieuws · 14-03-2022

Het door de Europese Commissie gepubliceerde voorstel voor de oprichting van een Europees centraal toegangspunt voor ondernemingsinformatie (‘ESAP’) moet op een aantal onderdelen worden aangepast. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag ingediende feedbackstatement betreffende het ESAP-voorstel


Eumedion vindt, ten eerste, dat beleggers erop moeten kunnen vertrouwen dat het centrale informatiepunt de gedeponeerde stukken niet later openbaar zal maken dan enig ander communicatieplatform. In de tweede plaats wijst Eumedion op het toenemende belang voor beursgenoteerde ondernemingen om kruisverwijzingen naar bepaalde (andere) documenten te maken. ESAP kan eraan bijdragen dat deze kruisverwijzingen ook met het verstrijken van tijd relevant blijven. In de derde plaats spreekt Eumedion zich sterk uit tegen het verwijderen van stukken uit ESAP na tien jaar. Stukken zouden voor onbepaalde tijd beschikbaar dienen te blijven, in overeenstemming met de onbeperkte beschikbaarheid van ondernemingsstukken in een vergelijkbare databank in de Verenigde Staten.

Relevante documenten

Feedbackstatement op het voorstel voor de ESAP-verordening

IconLink

Voorstel voor een verordening inzake de oprichting van een Europees centraal toegangspunt voor ondernemingsinformatie

IconLink