Eumedion wil dat SEC gebruik van internationale standaarden voor klimaatverslaggeving toestaat

Nieuws · 30-05-2022

 Eumedion moedigt de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC aan om buitenlandse beursgenoteerde ondernemingen toe te staan om hun klimaatgerelateerde informatie te rapporteren in overeenstemming met breed erkende internationale verslaggevingsraamwerken. Dit als alternatief voor de (toekomstige) eisen van de SEC over dit onderwerp. Eumedion moedigt de SEC ook aan om de beursgenoteerde ondernemingen te verplichten om de klimaatgerelateerde informatie op hetzelfde moment als hun jaarrekening te publiceren. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingestuurde reactie op de SEC-consultatie over 'The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors'. 


Eumedion vindt dat alleen kwalitatief hoogwaardige verslaggevingsstandaarden door de SEC moeten worden erkend, zoals de klimaatverslaggevingsstandaard die momenteel door de International Sustainability Standards Board (ISSB) wordt ontwikkeld en de klimaatstandaarden van jurisdicties die zijn ontwikkeld op basis van de ISSB-uitgangspunten. 

Relevante documenten

Reactie op SEC-consultatie

IconLink

SEC-consultatiedocument

IconLink