Eumedion wil verdere aanscherping van de ICGN Global Governance Principles

Nieuws · 14-09-2020

Eumedion meent dat de Global Governance Principles (GGP) verder moeten worden aangescherpt om minderheidsaandeelhouders beter te beschermen tegen mogelijk machtsmisbruik door controlerende aandeelhouders. Dit volgt uit de vandaag ingezonden reactie van Eumedion op het consultatiedocument van het International Corporate Governance Network (ICGN) over de GGP.


Afgelopen juli heeft ICGN een consultatiedocument gepubliceerd over het doel, het gebruik, de structuur en de inhoud van de GGP. In haar reactie doet Eumedion enkele suggesties voor verdere verbetering van de guidance. Eumedion is van mening dat minderheidsaandeelhouders beter moeten worden beschermd tegen eventueel machtsmisbruik door controlerende aandeelhouders. Eumedion is van mening dat de huidige guidance hier niet goed in slaagt. Eumedion is bijvoorbeeld van mening dat bij beursgenoteerde ondernemingen met een controlerende aandeelhouder de meerderheid van de leden van de raad van commissarissen of van een one-tier board onafhankelijk dient te zijn. Verder is Eumedion van mening dat de vennootschap en de controlerende aandeelhouder een overeenkomst (relationship agreement) dienen op te stellen waarin in ieder geval wordt bevestigd dat alle transacties tussen hen tegen op de markt gebruikelijke condities worden overeengekomen, eventuele vertegenwoordiging van de controlerend aandeelhouder in de raad van commissarissen wordt gereguleerd en waarborgen zijn opgenomen dat alle schijn van handel met voorkennis wordt tegengegaan. Eumedion stelt voor om dit in het GGP te reflecteren. In haar reactie doet Eumedion ook nog enkele suggesties op het gebied van verslaggeving, de reikwijdte van de dialoog tussen aandeelhouders en het bestuur en de opname van nieuwe onderwerpen in de GGP.

Relevante documenten

Eumedion-reactie op ICGN-consultatiedocument

IconLink

ICGN Consultatiedocument over de Global Governance Principles

IconLink

ICGN Global Governance Principles

IconLink