Eumedion zet vraagtekens bij heffingsgrondslag in wetsvoorstel exitheffing dividendbelasting

Nieuws · 27-11-2020

Eumedion stelt vraagtekens bij de redelijkheid en billijkheid van de ‘zuivere winst’ als heffingsgrondslag in het wetsvoorstel ter invoering van een exitheffing voor de dividendbelasting. Daarnaast acht Eumedion de kans groot dat het wetsvoorstel zal leiden tot een ‘discount’ op de aandelen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Dit blijkt uit de op 27 november jl. gepubliceerde schriftelijke inbreng van Eumedion-directeur Rients Abma voor de hoorzitting van de Tweede Kamer over het hiervoor genoemde wetsvoorstel. Die hoorzitting wordt op 30 november gehouden. Op grond van het wetsvoorstel worden aandeelhouders van een onderneming met zogenoemde ‘uitgestelde winsten’ aangeslagen voor een exitheffing als het hoofdkantoor van deze onderneming door zetelverplaatsing, fusie of splitsing verhuist van Nederland naar een land zonder dividendbelasting. De Eumedion-directeur vraagt zich af of het redelijk en billijk is om te veronderstellen dat al deze uitgestelde winsten worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Deze uitgestelde winsten zijn immers niet definitief en kunnen ook voor andere doeleinden dan dividenduitkering worden gebruikt. Mede omdat het onduidelijk is welke fusies, splitsingen en zetelverplaatsingen precies onder de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen, is volgens Eumedion de kans reëel dat er een discount zal ontstaan op de aandelen van de grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Bieders uit landen die geen of een lage dividendbelasting kennen zullen mogelijk kopschuw zijn om grote Nederlandse ondernemingen over te nemen of om mee te fuseren, vanwege de omvangrijke exitheffing.

Relevante documenten

Mondelinge inbreng Eumedion-directeur voor Tweede Kamer-hoorzitting over wetsvoorstel exitheffing dividendbelasting

IconLink

Position paper wetsvoorstel exitheffing dividendbelasting

IconLink

Informatie over het wetsvoorstel exitheffing dividendbelasting

IconLink