'Laat de AVA de duurzaamheidsrapportage vaststellen'

Nieuws · 11-04-2022

De duurzaamheidsrapportage die beursgenoteerde ondernemingen op grond van de CSRD-richtlijn moeten gaan opstellen, moet, net als nu de jaarrekening, door de aandeelhoudersvergadering (AVA) worden vastgesteld. Dit was één van de voorstellen die Eumedion-directeur Rients Abma afgelopen vrijdag presenteerde om de AVA duurzamer te maken. Rients Abma deed de voorstellen in een speech tijdens het Van der Heijden-congres ‘Duurzaam ondernemingsrecht’ dat in Nijmegen werd gehouden. 


Rients Abma stelde dat niet-financiële informatie voor aandeelhouders even belangrijk is geworden als niet-financiële informatie. “Het zou in mijn ogen onlogisch zijn om wél de financiële verantwoording – via een oordeel over de jaarrekening – aan een bindende AVA-stem te onderwerpen en de niet-financiële verantwoording niet. Dan laad je als wetgever de verdenking op je dat je de financiële informatie toch belangrijker vindt dan de niet-financiële informatie”, aldus de Eumedion-directeur. Het voorstel kan, volgens hem, worden opgenomen in het aankomende wetsvoorstel ter implementatie van de CSRD-richtlijn in de Nederlandse wetgeving. Ongeveer 60% van het aanwezige publiek steunde het voorstel. Tijdens zijn betoog stelde Abma verder dat het Fugro/Boskalis-arrest uit 2018 ten aanzien van duurzaamheidsresoluties van aandeelhouders deels achterhaald is. Ook deze stelling kon rekenen op steun van ongeveer 60% van het publiek. Abma wees erop dat de in 2019 in werking getreden implementatiewet herziene richtlijn aandeelhoudersrechten en het nu aanhangige CSDD-richtlijnvoorstel maken dat het voor Nederlandse ondernemingen moeilijker is geworden om zogenoemde duurzaamheidsresoluties niet ter adviserende stemming aan de AVA voor te leggen als de agenderende aandeelhouder (die ten minste 3% van het kapitaal houdt) hierom vraagt. Tot slot pleitte Abma ervoor om de hybride AVA de ‘standaard-format’ voor de jaarlijkse AVA te maken en om het fysieke deel CO2-neutraal te maken.

Relevante documenten

Speech Rients Abma over de duurzaamheid van de AVA

IconLink

Sheets bij speech Rients Abma over de duurzame AVA

IconLink