Virtuele AVA's “are here to stay”; verslag van het webinar over de toekomst van de AVA

Nieuws · 05-10-2020

De mogelijkheid tot het houden van een digitale aandeelhoudersvergadering (AVA) moet een structureel in het Nederlandse vennootschapsrecht worden opgenomen. Ook moet het voor beursgenoteerde ondernemingen mogelijk worden gemaakt om binnen het kader van de aandeelhoudersvergadering de datum waarop discussie, verantwoording en overleg wordt georganiseerd los te koppelen van de datum waarop de stemming plaatsvindt. Dit vond een meerderheid van de deelnemers aan het op 30 september jl. gehouden webinar over de toekomst van de AVA. Het webinar was door Eumedion, Clifford Chance en Euronext georganiseerd. De sprekers en participanten waren het erover eens dat beursgenoteerde ondernemingen meer flexibiliteit zouden moeten hebben in het kiezen van een ‘AVA-format’.


Tijdens het webinar gaf Clifford Chance-notaris en -partner Mark Jan Arends een overzicht van de in dit voorjaar opgestelde spoedwet die het voor de Nederlandse beursgenoteerde mogelijkheid maakte om dit jaar een virtuele AVA te houden. Hij stelde onder meer vast dat de ondernemingen nogal verschillend zijn omgegaan met de bevoegdheid van aandeelhouders om vragen te stellen. Zo beperkte DSM het aantal vragen dat voorafgaand aan de AVA kon worden ingediend tot een maximum van vijf per aandeelhouder, bood Airbus aandeelhouders niet de mogelijkheid tot het stellen van nadere vragen en hield Royal Dutch Shell de discussie tussen bestuur en aandeelhouders vóór de uiterste deadline voor aandeelhouders om hun steminstructies in te leveren. Hij toonde zich voorstander van een structurele wettelijke verankering van de mogelijkheid tot het houden van digitale AVA’s.


Vervolgens gaf Brigitte van den Bosch, secretaris van de vennootschap Adyen, een presentatie over de wijze waarop Adyen dit jaar de virtuele AVA heeft voorbereid en gehouden. Belangrijk hierbij waren onder meer gesprekken met beleggers een aandeelhouders over AVA-gerelateerde zaken voorafgaand aan de AVA. Zij vertelde dat mede door deze voorbereiding de virtuele AVA succesvol is verlopen. Ook zij toonde zich groot voorstander van het ook in de toekomst kunnen houden van een virtuele AVA.


Daarna presenteerde Eumedion-directeur Rients Abma de belangrijkste bevindingen en conclusies van institutionele beleggers ten aanzien van het virtuele AVA-seizoen 2020. Hij somde een zevental positieve punten op, waaronder betere mogelijkheden voor buitenlandse aandeelhouders om te participeren en een lagere CO2-voetafdruk. Desalniettemin kraakte hij ook een aantal negatieve noten. Hij vond het gebrek aan live interactie tussen bestuurders, commissarissen, de accountant en de aandeelhouders bij de meeste AVA’s het belangrijkste nadeel. Ook het niet kunnen maken van een live statement door een aandeelhouder vond hij een gemis. Hij vond dat in de toekomst de beursgenoteerde ondernemingen meer flexibiliteit zouden moeten krijgen om het ‘AVA-formaat’ te kiezen: de klassieke, fysieke AVA, de hybride AVA, de virtuele AVA en de mogelijkheid om het discussiegedeelte van de AVA te splitsen van het stemgedeelte, zoals Shell dit seizoen heeft gedaan. Wel zouden deze keuzemogelijkheden moeten worden verankerd in de statuten.


Tijdens de daaropvolgende virtuele discussie met het publiek werd vooral ingezoomd op de voor- en nadelen van de verschillende AVA-varianten, de noodzaak om de varianten in de statuten te verankeren en de voor- en nadelen van de ‘gesplitste’ AVA.

Relevante documenten

Replay van het webinar

IconLink

Presentaties van de sprekers

IconLink

Uitslagen stemmingen over stellingen tijdens webinar

IconLink