Nieuwsbrieven

Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2020

Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2020Nieuwsbrief · 30-10-2020

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion richt zich in AVA-seizoen 2021 op klimaatrapportages en bestuurdersbeloningen;

- Senatoren van Forum voor Democratie en VVD uiterst kritisch over wetsvoorstel bedenktijd;

- Europese Commissie consulteert over inhoud richtlijnvoorstel 'duurzame corporate governance';

- Fugro en Eurocommercial Properties schaffen beschermingsconstructies af;

- Stemadviesbureau ISS wil informatievere beloningsverslagen.

Eumedion Nieuwsbrief van september 2020

Eumedion Nieuwsbrief van september 2020Nieuwsbrief · 30-09-2020

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- IFRS Foundation wil naast financiële verslaggevingsstandaarden ook duurzaamheidsstandaarden ontwikkelen;

- Tweede Kamer wil niet dat bedenktijd kan worden ingeroepen als andere beschermingsconstructie al actief is;

- Europese Commissie presenteert hernieuwd actieplan om Europese Kapitaalmarktunie te verdiepen en te vergroenen;

- Bestuursvoorzitter Vastned Retail treedt terug na kritiek grootaandeelhouder;

- Amerikaans Ministerie van Arbeid wil niet dat pensioenfondsen stemmen op alle AVA-agendapunten.

Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2020

Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2020Nieuwsbrief · 31-08-2020

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion steunt wetsvoorstel om bankiers te verplichten aandelen langer vast te houden;

- Beursgenoteerde ondernemingen kunnen ook in september een puur virtuele aandeelhoudersvergadering houden;

- Europese studie: duurzame corporate governance in Europese wetgeving verankeren;

- Unilever gaat unificatie afblazen als Nederlands parlement wetsvoorstel 'eindafrekening dividendbelasting' aanneemt;

- AVA Steinhoff verwerpt jaarrekening 2018/19 en beloningsvoorstellen.

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2020

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2020Nieuwsbrief · 31-07-2020

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn: 

- Eumedion roept IFRS Foundation op om haar missie te verbreden naar het ontwerpen van standaarden voor niet-financiële verslaggeving 

- Eumedion publiceert haar evaluatierapport van het AVA-seizoen 2020;

- Europese Commissie publiceert definitieve gedelegeerde verordeningen over Klimaat- en ESG-benchmarks;

- Mylan-aandeelhouders verwerpen ruimhartige afvloeiingsregelingen voor Mylan-bestuurders;

- SEC verplicht stemadviesbureaus om stemadviezen ook naar beursgenoteerde ondernemingen te sturen.

Eumedion Nieuwsbrief van juni 2020

Eumedion Nieuwsbrief van juni 2020Nieuwsbrief · 30-06-2020

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion steunt op hoofdlijnen initiatiefnota Tweede Kamer over verdere verduurzaming van de financiële sector;

- Kabinet kan nu al overnames en investeringen toetsen op nationale veiligheid;

- 'Groene' Europese Taxonomieverordening in Europees Publicatieblad verschenen;

- Europees adviesorgaan wil mogelijkheid tot uitgifte 'dual-class' aandelen in alle EU-lidstaten;

- AVA's van Flow Traders, Vastned Retail en STMicroelectronics verwerpen beloningsvoorstellen.

Eumedion Nieuwsbrief van mei 2020

Eumedion Nieuwsbrief van mei 2020Nieuwsbrief · 29-05-2020

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Wetsvoorstel 'vrouwenquotum' gaat volgens Eumedion niet ver genoeg;

- Tweede en Eerste Kamer stemmen in met een vetorecht voor de Nederlandse Staat bij overname van telecombedrijven;

- ESMA wil uitgebreide halfjaarverslagen 2020 van Europese beursondernemingen;

- AVA's van BESI, AMG, Argen-X en Euronext verwerpen beloningsbeleid voor het bestuur;

- IIRC consulteert over wijzigingen in het 'integrated reporting'-raamwerk.

Eumedion Nieuwsbrief van april 2020

Eumedion Nieuwsbrief van april 2020Nieuwsbrief · 30-04-2020

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Beursondernemingen kunnen tijdelijk volledig virtuele AVA houden;

- Minster Dekker: bedenktijd kan meerdere keren door beursonderneming worden ingeroepen;

- Europese Commissie consulteert over nieuwe 'Sustainable Finance'-strategie;

- AVA's Wolters Kluwer en SBM Offshore verwerpen voorgesteld beloningsbeleid voor het bestuur;

- Ook IOSCO wil meer standaardisatie van duurzaamheidsinformatie.

Eumedion Nieuwsbrief van februari 2020

Eumedion Nieuwsbrief van februari 2020Nieuwsbrief · 28-02-2020

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion voorstander van herziening Europese richtlijn niet-financiële verslaggeving;

- VVD, D66 en GroenLinks kritisch over wetsvoorstel invoering bedenktijd voor beursondernemingen;

- Europese Commissie start brede consultatie over herziening Europese richtlijn niet-financiële verslaggeving;

- KPN, SBM Offshore en TomTom schrappen RvC-bevoegdheid om jaarbonussen discretionair te verhogen;

- IIRC consulteert over mogelijke aanpassingen in 'integrated reporting'-raamwerk.

Eumedion Nieuwsbrief van januari 2020

Eumedion Nieuwsbrief van januari 2020Nieuwsbrief · 31-01-2020

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion vindt wettelijke bedenktijd voor beursondernemingen onnodig en disproportioneel;

- Onderzoekscommissie constateren structurele problemen in accountancysector;

- Europese Commissie wil Europese niet-financiële verslaggevingsstandaard;

- Nieuwe aanklacht van Vivendi tegen voornemen van Mediaset om zetel naar Nederland te verplaatsen;

- World Economic Forum presenteert kernset van ESG-prestatiecriteria voor rapportage door ondernemingen.


Eumedion Nieuwsbrief van december 2019

Eumedion Nieuwsbrief van december 2019Nieuwsbrief · 24-12-2019

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Mariëtte Doornekamp nieuwe Eumedion-voorzitter

- Wetsvoorstel bedenktijd beursvennootschappen bij de Tweede Kamer ingediend;

- Europese instituties bereiken akkoord over 'groene' Taxonomieverordening;

- Accountantskamer treft disciplinaire maatregel tegen voormalige KPMG-accountant van Imtech;

- IASB wil vergelijkbaarheid van bedrijfsresultaten vergroten