Nieuwsbrieven

Eumedion Nieuwsbrief van april 2021

Eumedion Nieuwsbrief van april 2021Nieuwsbrief · 30-04-2021

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion gematigd positief over voorstel voor Europese richtlijn inzake duurzaamheidsverslaggeving;

- Eerste Kamer uit nieuwe zorgen over wetsvoorstel 'ingroeiquotum' vrouwelijke commissarissen;

- Europese Commissie stelt gedelegeerde Taxonomieverordening vast;

- Forse boete voor ABN AMRO in verband met tekortschietend anti-witwasbeleid;

- Euronext dreigt met schrappen beursnotering voor ondernemingen die lang op 'strafbankje' zitten.

Eumedion Nieuwsbrief van maart 2021

Eumedion Nieuwsbrief van maart 2021Nieuwsbrief · 31-03-2021

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion voorstander van centrale Europese database met financiële en niet-financiële informatie;

- Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel invoering bedenktijd voor beursgenoteerde ondernemingen;

- Europees Parlement en Nederlandse politieke partijen willen wettelijke due diligence-regels voor ondernemingen;

- De contouren van een Europese en een wereldwijde standaardzetter voor duurzaamheidsinformatie worden zichtbaar;

- Aandeelhouders dwingen PostNL en BAM Groep tot meer openheid over voorstel tot benoeming accountant.

Eumedion Nieuwsbrief van februari 2021

Eumedion Nieuwsbrief van februari 2021Nieuwsbrief · 26-02-2021

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion, VBDO en VEB publiceren gezamenlijk statement aan vooravond van virtueel AVA-seizoen 2021; 

- Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel ‘ingroeiquotum’ voor 1/3 vrouwelijke commissarissen; 

- ESMA, EBA en EIOPA publiceren definitief ontwerp technische regels voor duurzame beleggingen;

- Shell legt eigen energietransitieplan ter adviserende stemming voor aan AVA;

- IOSCO steunt IFRS Foundation in ambitie om een Sustainability Standards Board op te richten.

Eumedion Nieuwsbrief van januari 2021

Eumedion Nieuwsbrief van januari 2021Nieuwsbrief · 29-01-2021

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion reageert op consultaties over wijziging van de ICGN Global Governance Principles en over de vormgeving van een eventuele Europese standaardzetter voor niet-financiële verslaggeving;

- Beursgenoteerde ondernemingen kunnen ook in februari en maart puur virtuele aandeelhoudersvergadering houden;

- Vertaging in de totstandkoming van de Europese gedelegeerde Taxonomieverordening;

- Follow This dient opnieuw klimaatresolutie in voor Shell-aandeelhoudersvergadering;

- IIRC stelt herzien raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving vast.

Eumedion Nieuwsbrief van december 2020

Eumedion Nieuwsbrief van december 2020Nieuwsbrief · 24-12-2020

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion steunt intentie van IFRS Foundation om een 'Sustainability Standards Board' op te richten;

- Monitoring Commissie geeft guidance bij verslaggeving over weergave interne beloningsverhoudingen;

- Europees Parlement wil langetermijnaandeelhouders belonen met extra stemrecht en belastingvoordelen;

- Unilever legt klimaatbeleid ter adviserende stemming voor aan aandeelhoudersvergadering;

- AFM en NBA: accountantscontrole jaarrekening 2020 kan mogelijk langer duren.

Eumedion Nieuwsbrief van november 2020

Eumedion Nieuwsbrief van november 2020Nieuwsbrief · 30-11-2020

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion kritisch over SP-initiatiefwetsvoorstellen 'eerlijk delen' en 'eerlijk beslissen';

- Wetsvoorstel 'ingroeiquotum' 1/3 vrouwelijke commissarissen bij Tweede Kamer ingediend;

- Europese Commissie en ESMA consulteren over lagere wetgeving Europese Taxonomieverordening;

- Bestuur Altice Europe kan steun aan bod van meerderheidsaandeelhouder onder omstandigheden nog intrekken;

- AFM: beursondernemingen moeten in hun verslaggeving duidelijker zijn over de gevolgen van de coronapandemie.

Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2020

Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2020Nieuwsbrief · 30-10-2020

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion richt zich in AVA-seizoen 2021 op klimaatrapportages en bestuurdersbeloningen;

- Senatoren van Forum voor Democratie en VVD uiterst kritisch over wetsvoorstel bedenktijd;

- Europese Commissie consulteert over inhoud richtlijnvoorstel 'duurzame corporate governance';

- Fugro en Eurocommercial Properties schaffen beschermingsconstructies af;

- Stemadviesbureau ISS wil informatievere beloningsverslagen.

Eumedion Nieuwsbrief van september 2020

Eumedion Nieuwsbrief van september 2020Nieuwsbrief · 30-09-2020

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- IFRS Foundation wil naast financiële verslaggevingsstandaarden ook duurzaamheidsstandaarden ontwikkelen;

- Tweede Kamer wil niet dat bedenktijd kan worden ingeroepen als andere beschermingsconstructie al actief is;

- Europese Commissie presenteert hernieuwd actieplan om Europese Kapitaalmarktunie te verdiepen en te vergroenen;

- Bestuursvoorzitter Vastned Retail treedt terug na kritiek grootaandeelhouder;

- Amerikaans Ministerie van Arbeid wil niet dat pensioenfondsen stemmen op alle AVA-agendapunten.

Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2020

Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2020Nieuwsbrief · 31-08-2020

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion steunt wetsvoorstel om bankiers te verplichten aandelen langer vast te houden;

- Beursgenoteerde ondernemingen kunnen ook in september een puur virtuele aandeelhoudersvergadering houden;

- Europese studie: duurzame corporate governance in Europese wetgeving verankeren;

- Unilever gaat unificatie afblazen als Nederlands parlement wetsvoorstel 'eindafrekening dividendbelasting' aanneemt;

- AVA Steinhoff verwerpt jaarrekening 2018/19 en beloningsvoorstellen.

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2020

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2020Nieuwsbrief · 31-07-2020

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn: 

- Eumedion roept IFRS Foundation op om haar missie te verbreden naar het ontwerpen van standaarden voor niet-financiële verslaggeving 

- Eumedion publiceert haar evaluatierapport van het AVA-seizoen 2020;

- Europese Commissie publiceert definitieve gedelegeerde verordeningen over Klimaat- en ESG-benchmarks;

- Mylan-aandeelhouders verwerpen ruimhartige afvloeiingsregelingen voor Mylan-bestuurders;

- SEC verplicht stemadviesbureaus om stemadviezen ook naar beursgenoteerde ondernemingen te sturen.