Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief van april 2022

Nieuwsbrief van april 2022Nieuwsbrief · 29-04-2022

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion: voorstellen tot herziening van de corporate governance code hadden ambitieuzer gemoeten;

- Kabinet positief over richtlijnvoorstel 'Corporate Sustainability Due Diligence';

- Europese Commissie overweegt vergunningplicht voor ESG-ratingbureaus;

- AVA’s AkzoNobel en Accell Group verwerpen verslag over beloningen van het bestuur;

-  Monitoring Group: ook beleggers moeten financieel bijdragen aan opstellen auditstandaarden.

Nieuwsbrief van maart 2022

Nieuwsbrief van maart 2022Nieuwsbrief · 31-03-2022

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion: grensoverschrijdende verplaatsing van onderneming niet gebruiken om aandeelhoudersbescherming uit te hollen;

- Beursgenoteerde ondernemingen kunnen tot in ieder geval 1 juni 2022 hun AVA volledig digitaal houden;

- Juridische Commissie van Europees Parlement wil niet dat externe accountant duurzaamheidsrapportage controleert;

- Accell Group schrapt retentiebonussen voor bestuurders na gesprekken met aandeelhouders;

- SEC verplicht beursondernemingen om klimaatinformatie te rapporteren.

Nieuwsbrief van februari 2022

Nieuwsbrief van februari 2022Nieuwsbrief · 28-02-2022

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion reageert op Europese consultatie over het vereenvoudigen van beursregels;

- Monitoring Commissie neemt onderdelen Stewardship Code op in Corporate Governance Code;

- Europese Commissie publiceert lang verwacht richtlijnvoorstel over due diligence verplichtingen voor grote ondernemingen;

- Raad van Commissarissen van Philips voert opwaartse correctie door in uitkomsten van bonusmaatstaven voor Philips-bestuurders;

- NBA wil invloed van stakeholders op auditregelgeving vergroten.

Nieuwsbrief van januari 2022

Nieuwsbrief van januari 2022Nieuwsbrief · 31-01-2022

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion voorstander van aanscherping Europese regels van en toezicht op financiële verslaggeving;

- Beursondernemingen kunnen in ieder geval tot 1 april 2022 puur virtuele aandeelhoudersvergadering houden;

- Europese Commissie wil gas en kernenergie in gedelegeerde Klimaat-Taxonomieverordening opnemen;

- Aandeelhouders roepen Unilever per resolutie op om aandeel gezond voedsel te verhogen;

- AFM bezorgd over mate van bescherming van SPAC-beleggers

Nieuwsbrief van december 2021

Nieuwsbrief van december 2021Nieuwsbrief · 24-12-2021

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Lars Dijkstra nieuwe Eumedion-bestuursvoorzitter;

- Monitoring Commissie Corporate Governance Code onderstreept het belang van betekenisvol rapporteren;

- EP-rapporteur wil latere inwerkingtreding richtlijn herziening duurzaamheidsverslaggeving;

- Follow This dient opnieuw resolutie in voor Shell-AVA;

- DNB: financiele sector moet meer rekening houden met duurzaamheidsrisico's.

Nieuwsbrief van november 2021

Nieuwsbrief van november 2021Nieuwsbrief · 30-11-2021

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- "Duurzaamheid: geen woorden, maar daden!"; verslag van het Eumedion-symposium 2021;

- Beursondernemingen kunnen in ieder geval tot 1 februari 2022 een puur virtuele AVA houden;

- Europese Commissie wil centraal toegangspunt voor financiële en duurzaamheidsinformatie;

- Shell-bestuur wil hoofdkantoor van Den Haag naar Londen verplaatsen;

- IFRS Foundation richt International Sustainability Standards Board op.

Nieuwsbrief van oktober 2021

Nieuwsbrief van oktober 2021Nieuwsbrief · 29-10-2021

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion richt zich in AVA-seizoen 2022 op klimaat, diversiteit en mensenrechten due diligence;

- Onderzoek: beursgenoteerde ondernemingen moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor negatieve externaliteiten;

- Kabinet wil chip(machine)fabrikanten beschermen tegen strategische overnames;

- Hedgefondsen nemen strategie van Just Eat Takeaway.com en Shell onder vuur;

- Verenigd Koninkrijk gaat als eerste land ISSB-verslaggevingsstandaarden toepassen.

Nieuwsbrief van september 2021

Nieuwsbrief van september 2021Nieuwsbrief · 30-09-2021

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion overwegend positief over voorontwerp wetsvoorstel toekomst accountancysector;

- Beursgenoteerde ondernemingen kunnen in ieder geval tot 1 december puur virtuele AVA houden;

- EFRAG publiceert outline voor een klimaatverslaggevingsstandaard;

- Bonusfestijn voor CEO voor Universal Music Group;

- NBA: klimaataspecten zijn onderdeel van accountantscontrole.

Nieuwsbrief van augustus 2021

Nieuwsbrief van augustus 2021Nieuwsbrief · 31-08-2021

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion heeft bedenkingen bij wetsvoorstel 'investeringstoets';

- Kabinet positief over voorstel voor Europese verordening inzake Europese groene obligaties;

- Sustainable Finance Platform doet voorstel voor screeningscriteria niet-klimaatgerelateerde milieudoelstellingen;

- Veel externe aandeelhouders stemmen tegen Prosus-beloningsbeleid en -verslag;

- SEC geeft goedkeuring aan NASDAQ-diversiteitsregel voor besturen van genoteerde ondernemingen.

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2021

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2021Nieuwsbrief · 30-07-2021

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Grote beleggers willen zo snel mogelijk af van puur virtuele AVA's;

- Minister Hoekstra wil uitbreiding reikwijdte 'in control'-verklaring;

- Europese Commissie publiceert nieuwe 'Sustainable Finance'-voorstellen;

- Banken mogen vanaf 1 oktober 2021 weer hun reguliere dividendbeleid voeren;

- Toezichthouder op code voor stemadviesbureaus wil voorafgaande boordeling stemanalyses door ondernemingen.