Nieuwsbrieven

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2021

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2021Nieuwsbrief · 30-07-2021

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Grote beleggers willen zo snel mogelijk af van puur virtuele AVA's;

- Minister Hoekstra wil uitbreiding reikwijdte 'in control'-verklaring;

- Europese Commissie publiceert nieuwe 'Sustainable Finance'-voorstellen;

- Banken mogen vanaf 1 oktober 2021 weer hun reguliere dividendbeleid voeren;

- Toezichthouder op code voor stemadviesbureaus wil voorafgaande boordeling stemanalyses door ondernemingen.

Eumedion Nieuwsbrief van juni 2021

Eumedion Nieuwsbrief van juni 2021Nieuwsbrief · 30-06-2021

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Hoge naleving van Stewardship Code door Eumedion-deelnemers; 

- Kabinet positief over richtlijnvoorstel herziening duurzaamheidsverslaggeving;

- Europese Raad en Europees Parlement bereiken overeenstemming over publieke 'country-by-country tax reporting';

- Bestuur en aandeelhouders van Novisource bereiken oplossing over governance- en strategieconflict;

- G7 steunt oprichting van een International Sustainability Standards Board.

Eumedion Nieuwsbrief van mei 2021

Eumedion Nieuwsbrief van mei 2021Nieuwsbrief · 31-05-2021

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion-statement naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak in de zaak Milieudefensie c.s. versus Shell;

- Beursgenoteerde ondernemingen kunnen in ieder geval tot 1 oktober 2021 een puur virtuele AVA houden;

- Europese Commissie ontvangt bijna half miljoen reacties op consultatiedocument over de beoogde inhoud van het richtlijnvoorstel 'duurzame corporate governance en due diligence';

- AVA's van BESI, Ctac en Steinhoff International verwerpen voorgesteld beloningsbeleid;

- IASB consulteert over benodigde informatie in het bestuursverslag.

Eumedion Nieuwsbrief van april 2021

Eumedion Nieuwsbrief van april 2021Nieuwsbrief · 30-04-2021

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion gematigd positief over voorstel voor Europese richtlijn inzake duurzaamheidsverslaggeving;

- Eerste Kamer uit nieuwe zorgen over wetsvoorstel 'ingroeiquotum' vrouwelijke commissarissen;

- Europese Commissie stelt gedelegeerde Taxonomieverordening vast;

- Forse boete voor ABN AMRO in verband met tekortschietend anti-witwasbeleid;

- Euronext dreigt met schrappen beursnotering voor ondernemingen die lang op 'strafbankje' zitten.

Eumedion Nieuwsbrief van maart 2021

Eumedion Nieuwsbrief van maart 2021Nieuwsbrief · 31-03-2021

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion voorstander van centrale Europese database met financiële en niet-financiële informatie;

- Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel invoering bedenktijd voor beursgenoteerde ondernemingen;

- Europees Parlement en Nederlandse politieke partijen willen wettelijke due diligence-regels voor ondernemingen;

- De contouren van een Europese en een wereldwijde standaardzetter voor duurzaamheidsinformatie worden zichtbaar;

- Aandeelhouders dwingen PostNL en BAM Groep tot meer openheid over voorstel tot benoeming accountant.

Eumedion Nieuwsbrief van februari 2021

Eumedion Nieuwsbrief van februari 2021Nieuwsbrief · 26-02-2021

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion, VBDO en VEB publiceren gezamenlijk statement aan vooravond van virtueel AVA-seizoen 2021; 

- Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel ‘ingroeiquotum’ voor 1/3 vrouwelijke commissarissen; 

- ESMA, EBA en EIOPA publiceren definitief ontwerp technische regels voor duurzame beleggingen;

- Shell legt eigen energietransitieplan ter adviserende stemming voor aan AVA;

- IOSCO steunt IFRS Foundation in ambitie om een Sustainability Standards Board op te richten.

Eumedion Nieuwsbrief van januari 2021

Eumedion Nieuwsbrief van januari 2021Nieuwsbrief · 29-01-2021

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion reageert op consultaties over wijziging van de ICGN Global Governance Principles en over de vormgeving van een eventuele Europese standaardzetter voor niet-financiële verslaggeving;

- Beursgenoteerde ondernemingen kunnen ook in februari en maart puur virtuele aandeelhoudersvergadering houden;

- Vertaging in de totstandkoming van de Europese gedelegeerde Taxonomieverordening;

- Follow This dient opnieuw klimaatresolutie in voor Shell-aandeelhoudersvergadering;

- IIRC stelt herzien raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving vast.

Eumedion Nieuwsbrief van december 2020

Eumedion Nieuwsbrief van december 2020Nieuwsbrief · 24-12-2020

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion steunt intentie van IFRS Foundation om een 'Sustainability Standards Board' op te richten;

- Monitoring Commissie geeft guidance bij verslaggeving over weergave interne beloningsverhoudingen;

- Europees Parlement wil langetermijnaandeelhouders belonen met extra stemrecht en belastingvoordelen;

- Unilever legt klimaatbeleid ter adviserende stemming voor aan aandeelhoudersvergadering;

- AFM en NBA: accountantscontrole jaarrekening 2020 kan mogelijk langer duren.

Eumedion Nieuwsbrief van november 2020

Eumedion Nieuwsbrief van november 2020Nieuwsbrief · 30-11-2020

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion kritisch over SP-initiatiefwetsvoorstellen 'eerlijk delen' en 'eerlijk beslissen';

- Wetsvoorstel 'ingroeiquotum' 1/3 vrouwelijke commissarissen bij Tweede Kamer ingediend;

- Europese Commissie en ESMA consulteren over lagere wetgeving Europese Taxonomieverordening;

- Bestuur Altice Europe kan steun aan bod van meerderheidsaandeelhouder onder omstandigheden nog intrekken;

- AFM: beursondernemingen moeten in hun verslaggeving duidelijker zijn over de gevolgen van de coronapandemie.

Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2020

Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2020Nieuwsbrief · 30-10-2020

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion richt zich in AVA-seizoen 2021 op klimaatrapportages en bestuurdersbeloningen;

- Senatoren van Forum voor Democratie en VVD uiterst kritisch over wetsvoorstel bedenktijd;

- Europese Commissie consulteert over inhoud richtlijnvoorstel 'duurzame corporate governance';

- Fugro en Eurocommercial Properties schaffen beschermingsconstructies af;

- Stemadviesbureau ISS wil informatievere beloningsverslagen.