Persberichten

Eumedion verwelkomt oprichting van de International Sustainability Standards Board

Persbericht · 03-11-2021

Eumedion juicht het vandaag genomen besluit van de IFRS Foundation toe om de International Sustainability Standards Board (ISSB) op te richten. De IFRS Foundation heeft al een bewezen staat van dienst als het gaat om het bevorderen van financiële verslaglegging van hoge kwaliteit over de hele wereld. Nu hebben beleggers en ondernemingen het vooruitzicht van één mondiale set van verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie. Wij verwachten dat alle belanghebbenden baat zullen hebben bij de inspanningen van de ISSB. De oprichting en de taakopdracht van de ISSB sluiten naadloos aan bij het Eumedion-green paper uit 2019 en het -position paper uit 2020 over de diep gekoesterde wens van institutionele beleggers om een wereldwijde standaardzetter voor duurzaamheidsinformatie op te richten. 

Relevante documenten

Eumedion-persbericht oprichting ISSB

IconLink