De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

16-10-2019

Institutionele beleggers blijven hameren op benoeming van meer vrouwelijke bestuurders

De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers verwachten dat de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen er in het komend AVA-seizoen er alles aan zullen doen om meer vrouwelijke bestuurders voor benoeming voor te dragen. Van de ondernemingen wordt specifiek verwacht zij publiekelijk ambitieuze doelen – in elk geval minimaal 30% – stellen voor het percentage vrouwen in de raad van commissarissen (RvC), het bestuur en de managementlagen eronder, de ‘kweekvijver’ voor de hoogste posities. Een brief met deze strekking is deze week door Eumedion naar alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gestuurd.

lees meer

15-10-2019

Eumedion richt zich in AVA-seizoen 2020 op bestuurdersbeloningen en klimaatimpact

De institutionele beleggers die zich bij Eumedion hebben aangesloten zullen zich in de aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) in 2020 vooral richten op bestuurdersbeloningen en op de impact van klimaatverandering. Dit blijkt uit de Speerpuntenbrief 2020 die Eumedion naar de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

lees meer

02-10-2019

Eumedion steunt nieuwe ESMA-richtsnoeren voor inhoud en vormgeving prospectus

Eumedion kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel tot herziening van de bestaande ESMA-aanbevelingen inzake de transparantievereisten voor de inhoud en vormgeving van een prospectus. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingezonden reactie op het consultatiedocument van de Europese koepel van beurstoezichthouders.

lees meer

Blog

24-12-18

Verplichte continuïteitsparagraaf is juist een verrijking van het bestuursverslag

Accountantsorganisatie NBA wil dat er voor ondernemingen een plicht komt om in het bestuursverslag een aparte paragraaf op te nemen over de 'toekomstbestendigheid'. Martijn Bos, beleidsmedewerker verslaggeving en audit, legt uit waarom Eumedion dit voorstel van de NBA steunt.lees meer

Agenda

Eumedion jaarsymposium 2019

Het Eumedion-jaarsymposium 2019 wordt dit jaar op 5 november, vanaf 13.00 uur, in Utrecht gehouden. Sprekers als Hans Hoogervorst (IASB), Corien Wortmann (ABP), Carin Gorter (lid auditcommissies van TKH Group en Basic-Fit) en Hanneke Overbeek (EY) zullen ingaan op het thema ‘De toekomst van de verslaggeving van beursondernemingen’. Inschrijven is mogelijk via info@eumedion.nl

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld