De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

23-05-2018

Eumedion steunt MSCI-voorstel tot verlaging weging van aandelen met ongelijk stemrecht in aandelenindex

Eumedion steunt het voorstel van MSCI om beursgenoteerde ondernemingen die afwijken van het ‘one share, one vote’-principe een lagere weging te geven in de leidende wereld- en regionale aandelenindices. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de consultatie van de Amerikaanse aandelenindexaanbieder over de behandeling van aandelen met ongelijk stemrecht.

lees meer

09-05-2018

Eumedion: meer transparantie over beloningsverschillen vrouwen en mannen wenselijk

Eumedion acht het wenselijk dat beursgenoteerde ondernemingen meer informatie gaan verschaffen over eventuele beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Aandeelhouders kunnen die informatie dan betrokken bij de dialogen die zij met die ondernemingen voeren en dit onderwerp tijdens de aandeelhoudersvergadering aan de orde stellen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het ontwerpwetsvoorstel over gelijke beloning van vrouwen en mannen.

lees meer

08-05-2018

Eumedion verwelkomt Europese wetgeving om grensoverschrijdend stemmen te vergemakkelijken

Eumedion is positief over het voorstel van de Europese Commissie om de stemprocedures voor de Europese aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) vergaand te standaardiseren en te harmoniseren. Volgens Eumedion zal het voorstel het grensoverschrijdend stemmen door aandeelhouders vergemakkelijken en aldus bijdragen aan een hogere participatiegraad van aandeelhouders op de AVA’s. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorstel van de Europese Commissie voor een uitvoeringsverordening betreffende de herziene Europese richtlijn aandeelhoudersrechten.

lees meer

Blog

27-07-17

Veranker maatschappelijke doelstellingen in statuten

Grote ondernemingen zijn onmisbaar in de aanpak van belangrijke maatschappelijke issues. Beursvennootschappen leggen hun maatschappelijke doelstellingen alleen niet vast in hun statuten. Eumedion-beleidsmedewerker Daan Spaargaren en Van Doorne-advocaat Sjoerd Kamerbeek vinden dit een gemiste kans.lees meer

Agenda

Seminar Van der Heijden Instituut 'Bescherming van beursvennootschapen en vitale vennootschappen' 

Naar aanleiding van aankomende wetgeving, recente rechtspraak en praktijkontwikkelingen op het gebied van bescherming van beursgenoteerde en vitale vennootschappen organiseert het Van der Heijden Instituut op 29 mei 2018 vanaf 14.00 uur een symposium bij AkzoNobel te Amsterdam. Eumedion-directeur Rients Abma zal tijdens dit seminar ingaan op het nog in voorbereiding zijnde wetsvoorstel 'bedenktijd'. Klik hier voor meer informatie en aanmelding. 

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld