De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

20-02-2019

Eumedion maakt eigen beloningsaanbevelingen meer 'stakeholder-georiënteerd'

Een externe referentiegroep van ondernemingen moet niet langer leidend zijn voor de hoogte en de structuur van bestuurdersbeloningen. Raden van commissarissen dienen bij het vaststellen van de bestuurdersbeloningen evenveel belang te hechten aan de beloningsverhoudingen binnen de onderneming, de identiteit, de missie en de waarden van de onderneming en de verwachtingen van de relevante stakeholders, waaronder aandeelhouders, werknemers, klanten en de samenleving. Eumedion heeft dit principe vandaag verankerd in de geactualiseerde uitgangspunten voor een verantwoord beloningsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

lees meer

31-01-2019

Verslaggevingsstandaarden inzake klimaatrisico's zouden moeten worden verankerd in de EU-jaarrekeningrichtlijn

Eumedion vindt het voorstel om de verslaggevingstandaarden inzake klimaatrisico’s te verankeren in de niet-bindende EU-richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage niet effectief en is er voorstander van dat deze standaarden worden verankerd in de Europese Jaarrekeningrichtlijn. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de call for feedback over het onlangs door de technical expert group on sustainable finance (TEG) gepubliceerde rapport over klimaatgerelateerde rapportages.

lees meer

31-01-2019

Eumedion Nieuwsbrief van januari 2019

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

lees meer

Blog

24-12-18

Verplichte continuïteitsparagraaf is juist een verrijking van het bestuursverslag

Accountantsorganisatie NBA wil dat er voor ondernemingen een plicht komt om in het bestuursverslag een aparte paragraaf op te nemen over de 'toekomstbestendigheid'. Martijn Bos, beleidsmedewerker verslaggeving en audit, legt uit waarom Eumedion dit voorstel van de NBA steunt.lees meer

Agenda

ICGN Congres in Amsterdam

Op 12 en 13 februari 2019 is Eumedion de gastheer van een ICGN-congres in Amsterdam. Het International Corporate Governance Network is het wereldwijde netwerk van institutionele beleggers dat onder meer tot doel heeft goede corporate governance in de wereld te bevorderen. Tijdens het congres wordt een aantal actuele corporate governance- en duurzaamheidsissues besproken. Klik hier voor meer informatie. 

Lunchwebinar Stewardship Code

Op 25 februari 2019, tussen 12.00 en 13.00 uur, organiseren Eumedion en de Pensioenfederatie een webinar over de op 1 januari 2019 in werking getreden Nederlandse Stewardship Code. Rients Abma (Eumedion) en Frank Huitema (Telegraaf Pensioenfonds) zullen vragen beantwoorden over o.a. de samenhang tussen de code en de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten en met de IMVB-convenanten. Klik hier voor meer informatie en registratie.

Seminar Effectief Engagement

Op 5 maart, van 14.00 tot 17.30 uur, organiseren Eumedion, NN Investment Partners en de Rijksuniversiteit Groningen een seminar over effectief engagement. Tjerk Huysinga (Shell), Marian Hogeslag (DoubleDividend), Kris Douma (PRI) en Rieneke Slager (RuG) discussiëren onder leiding van Adri Heinsbroek (NN Investment Partners) over o.a. betrokken aandeelhouderschap, collectief engagement en de implementatie van de Nederlandse Stewardship Code. Het seminar wordt gehouden bij NN Investment Partners in Den Haag. Klik hier voor gratis registratie.

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld