Eumedion maakt eigen beloningsaanbevelingen meer 'stakeholder-georiënteerd'

20-02-2019

Een externe referentiegroep van ondernemingen moet niet langer leidend zijn voor de hoogte en de structuur van bestuurdersbeloningen. Raden van commissarissen dienen bij het vaststellen van de bestuurdersbeloningen evenveel belang te hechten aan de beloningsverhoudingen binnen de onderneming, de identiteit, de missie en de waarden van de onderneming en de verwachtingen van de relevante stakeholders, waaronder aandeelhouders, werknemers, klanten en de samenleving. Eumedion heeft dit principe vandaag verankerd in de geactualiseerde uitgangspunten voor een verantwoord beloningsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

De geactualiseerde uitgangspunten zullen door de Eumedion-deelnemers gebruikt bij het beoordelen van voorstellen tot aanpassing van het beloningsbeleid van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. In haar streven om het beloningsbeleid bij beursgenoteerde ondernemingen meer ‘stakeholder-georiënteerd’ te maken, beveelt Eumedion verder aan om voorgenomen sterke stijgingen van het vaste salaris van bestuurders (die uitgaan boven de stijgingen van de vaste salarissen van ‘gewone werknemers) eerst ter goedkeuring aan de aandeelhoudersvergadering voor te leggen. Eumedion beveelt de ondernemingen ook aan om het toepassingsbereik van de ‘claw back’-regeling uit te breiden, zodat voortaan ook bij materiële overtredingen van de interne gedragscode bonussen kunnen worden teruggevorderd.

Klik hier voor een overzicht en de achtergronden van de de wijzigingen in de Eumedion-beloningsuitgangspunten.

Klik hier voor een schone versie van de geactualiseerde Eumedion-beloningsuitgangspunten.

Klik hier voor een Engelstalige versie van de geactualiseerde Eumedion-beloningsuitgangspunten.