Eumedion vindt wettelijke bedenktijd onnodig en disproportioneel

22-01-2019

De Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben nu al voldoende mogelijkheden om zichzelf effectief te beschermen tegen een vijandige overname of ongewenst aandeelhoudersactivisme. De beoogde invoering van een aanvullende wettelijke bedenktijd is daarom onnodig, disproportioneel en staat bovendien op gespannen voet met Europees recht. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op het voorontwerp voor de invoering van een bedenktijd van maximaal 250 dagen voor ondernemingen die te maken hebben met een vijandig overnamebod of met een aandeelhoudersvoorstel om een bestuurder of commissaris te ontslaan.

Eumedion adviseert de minister voor Rechtsbescherming om het wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer in te dienen. Eumedion wijst er in de reactie op dat Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen onder het Nederlandse vennootschapsrecht, de Nederlandse corporate governance code, de bestaande jurisprudentie en via hun statuten veel vrijheid hebben om een vijandig overnamebod of ontslagverzoek te frustreren. Er is daarom geen dwingende reden van algemeen belang aanwezig die rechtvaardigt dat een inbreuk mag worden gemaakt op het vrij verkeer van kapitaal zoals is gewaarborgd in het EU Verdrag. Eumedion schrijft verder dat uit het ontwerpwetsvoorstel onvoldoende duidelijk wordt waarom bestuurders en commissarissen vanuit de overheid extra ontslagbescherming moeten krijgen. Bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen zijn niet bepaald een zwakke groep mensen in de samenleving.