Eumedion geen voorstander van 'cherry picking' uit EBA-richtsnoeren beloningsbeleid banken

08-09-2016

De wetgever zou zich moeten onthouden van ‘cherry picking’ uit de door de Europese Bankenautoriteit (EBA) uitgebrachte richtlijnen voor een verantwoord beloningsbeleid bij banken en beleggingsondernemingen. De wetgever zou op zijn minst moeten toelichten waarom de wetgever een deel van de EBA-richtlijnen wél in wetgeving wil omzetten en een ander deel niet. Dit schrijft Eumedion in haar op 8 september jl. ingediende commentaar op het voorontwerp van de Wijzigingswet financiële markten 2018.


Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2016

31-08-2016

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion heeft bedenkingen bij conceptwetsvoorstel herstel en afwikkeling verzekeraars

26-08-2016

Eumedion is het niet eens met het voorstel van het Ministerie van Financiën om de bepalingen van dwingend vennootschapsrecht buiten werking te stellen wanneer een verzekeraar in ernstige financiële problemen komt. Volgens Eumedion vormt dit een onwenselijke uitholling van de beleggersbescherming, is het onnodig en staat het op gespannen voet met Europees recht. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorontwerp van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars.


Eumedion heeft ernstige twijfels bij vormgeving wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten

12-08-2016

Eumedion heeft ernstige twijfels bij de door het Ministerie van Financiën voorgestelde bevoegdheid voor de financiële toezichthouders om namen van afzonderlijke financiële ondernemingen te noemen wanneer de toezichthouders de resultaten van themaonderzoeken bekend maken. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorontwerp van de Wet transparant toezicht financiële markten.