Eumedion Nieuwsbrief van november 2016

30-11-2016

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen: 'Eumedion small yet beautiful'

29-11-2016

Eumedion heeft in Nederland bijgedragen aan een verbetering van de dialoog tussen ondernemingsbestuur en aandeelhouders. Ook heeft Eumedion een positieve impuls gegeven aan de verhoging van de participatie van aandeelhouders aan de besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering. Dit blijkt het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar Eumedion’s bijdrage aan de bevordering van de corporate governance en duurzaamheid in de periode 2006-2016.


Eumedion steunt implementatiewetsvoorstel 'MiFID II'

28-11-2016

Eumedion steunt het wetsvoorstel betreffende de implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (‘MiFID II’), maar heeft nog wel enkele zorgpunten. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verzonden commentaar op het wetsvoorstel.


Eumedion vraagt de Public Interest Oversight Board om beleggers meer invloed te geven op audit-standaarden

24-11-2016

Beleggers moeten meer invloed krijgen op de organen die de standaarden vaststellen voor de controlewerkzaamheden van accountants. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het consultatiedocument van de Public Interest Oversight Board (PIOB) over zijn strategie voor de jaren 2017-2019. De PIOB is de onafhankelijke, internationale toezichthouder op het proces tot het vaststellen van de auditstandaarden. Eumedion schrijft de PIOB dat de huidige dominante positie van accountants in de totstandkoming van hun eigen standaarden moet veranderen ten gunste van beleggers en toezichthouders.