Eumedion positief over eerste ervaringen met geïntegreerde verslaggeving

28-04-2017

Eumedion is over het algemeen tevreden over de eerste ervaringen met het raamwerk van geïntegreerde verslaggeving, zoals in 2013 opgesteld door de International Integrated Reporting Council (IIRC). Steeds meer Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen publiceren een dergelijk geïntegreerd bestuursverslag en de kwaliteit van deze verslagen neemt ook toe. Dit stelt Eumedion in haar vandaag verstuurde reactie op de IIRC-consultatie over de eerste ervaringen met geïntegreerde verslaggeving.


Eumedion terughoudend over extra bescherming voor Nederlandse beursondernemingen

12-04-2017

De plannen die verschillende commissarissen en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben gepresenteerd om Nederlandse beursondernemingen extra te beschermen tegen vijandige overnames zijn ongenuanceerd en onnodig en staan op gespannen voet met Europese regelgeving. Dit stelt Eumedion in een brief aan informateur Schippers. Eumedion presenteert in deze brief haar visie op de vraag of bestuurders van Nederlandse beursondernemingen op grond van de huidige wet- en regelgeving wel voldoende in staat zijn om tot een gedegen afweging over een (vijandig) overnamebod te komen.


Eumedion verwelkomt Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap als nieuwe deelnemer

10-04-2017

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft de Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap toegelaten als gewone deelnemer van Eumedion.


Eumedion Nieuwsbrief van maart 2017

31-03-2017

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.