Pers Actueel

Gemiste kans Commissie Streppel

01-10-2013

Eumedion is teleurgesteld dat de Commissie Streppel geen concrete voorstellen heeft gedaan tot aanpassing van de Code Tabaksblat. Beursondernemingen en aandeelhouders werken nog steeds met een code die is opgesteld vóór de financiële crisis. Het wordt daarom de hoogste tijd dat de Code Tabaksblat versie 3.0 wordt opgesteld. 

• De opvolger van de Commissie Streppel moet als eerste aan de slag gaan met het updaten van de Code Tabaksblat.
• Het zou sowieso goed zijn als de Code Tabaksblat elke twee jaar wordt geëvalueerd en zonodig wordt aangepast.
• De nieuwe Monitoring Commissie zou de expliciete bevoegdheid moeten krijgen om de namen van ondernemingen te noemen die goede uitleg van afwijkingen verschaffen en die dat niet doen.
• Opgepast moet worden dat de Code zijn flexibiliteit behoudt en de rechters de codebepalingen niet dezelfde status gaan toedichten als wetgeving.

Lees meer

Passend slotakkoord van Commissie Streppel

13-12-2012

Eumedion is positief over het afgewogen laatste rapport van de Commissie Streppel over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, maar plaatst ook enkele kanttekeningen.
• De Commissie Streppel constateert terecht dat de dialoog tussen beursvennootschappen en aandeelhouders zich steeds beter lijkt te ontwikkelen;
• Eumedion herkent de vaststelling dat adviezen van stemadviesbureaus geen doorslaggevende invloed lijken te hebben op stemgedrag van institutionele beleggers;
• Eumedion is minder enthousiast dan de Commissie over de prestaties van raden van commissarissen, met name de verantwoording over hun werk;
• De inzet van de Commissie om niet-nalevers van de Code individueel aan te spreken op hun gedrag is goed, maar de monitoring kan nog effectiever worden wanneer de Commissie een volgende stap zou nemen en de nalevingsresultaten per individuele onderneming ook transparant zou maken.

Lees meer

Onderzoek Universiteit van Tilburg bevestigt langetermijnfocus van Nederlandse institutionele beleggers

06-12-2012

Nederlandse institutionele beleggers houden het grootste deel  van hun aandelen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen voor een lange periode aan. Meer dan 80% van de omvang van de aandelenportefeuilles wordt voor vijf jaar of langer aangehouden en ten minste 55% voor een periode van ten minste 10 jaar. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Universiteit van Tilburg (UvT) naar de gemiddelde termijn dat Nederlandse aandelen in portefeuilles van een geselecteerd aantal Nederlandse institutionele beleggers worden aangehouden. Aan het onderzoek deden ’s lands grootste pensioenfondsen ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, PME en Spoorwegpensioenfonds mee, alsmede de Nederlandse vermogensbeheerders Robeco (beleggingsfonds Hollands Bezit) en Teslin Capital Management. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Eumedion en bestreek ruwweg de periode 2003 tot de eerste helft van 2012.

Lees meer

Persberichten


meer persberichten in de kennisbank

Perskit