Publicaties

Filter

325 resultaten

Commentaar op voorstel tot wijziging van de statuten van de IFRS Foundation

Commentaar op consultatie wijziging wet continuïteit ondernemingen I

Commentaar op EBA-consultatie over transparantiebepalingen beleggingsbeleid van beleggingsondernemingen

Commentaar op SEC-consultatie over duurzaamheidsverslaggeving

Commentaar op EC-consultatie over faillissementsrecht

Commentaar op ESAP-consultatie

Commentaar op ESAP-consultatie

Commentaar op EC-consultatie over duurzame corporate governance en due diligence

Commentaar op voorstellen tot wijziging van de ICGN Global Governance Principles

Commentaar op EFRAG-consultatie over mogelijke aanpassingen in governance- en financieringsstructuur

Commentaar op het IFRS Foundation consultatiedocument over duurzaamheidsverslaggeving

Commentaar op wetsvoorstel ingroeiquotum vrouwelijke commissarissen

Commentaar op initiatiefwetsvoorstel 'eerlijk beslissen'

Commentaar op initiatiefwetsvoorstel 'eerlijk delen'

Commentaar op wetsvoorstel gelijke beloning van vrouwen en mannen

Commentaar op voorontwerp wetsvoorstel 'investeringstoets'

Reactie op IASB Exposure Draft 'General Presentation and Disclosures'

Reactie op IFRIC-interpretatie 'reverse factoring'

Reactie op EC-consultatie groene obligatie-standaard

Commentaar aan Eerste Kamer over wetsvoorstel bedenktijd