Publicaties

Filter

34 resultaten

Commentaar op consultatiedocument over aanpassing Nederlandse corporate governance code

Speech Rients Abma over de duurzame AVA

Sheets bij speech Rients Abma over de duurzame AVA

Commentaar op Europese consultatie over modernisering van het digitale vennootschapsrecht

Commentaar op ontwerpwetsvoorstel implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Commentaar op Europese consultatie over het vereenvoudigen van de beursregels

Commentaar op ESMA-consultatie over werking Short Selling Verordening

Commentaar ontwerpbesluit rapportage man-vrouwverhouding in jaarverslag

Speerpuntenbrief 2022

Brief aan accountantskantoren 2022

Persbericht Speerpuntenbrief 2022

Commentaar op wetsvoorstel investeringstoets

Commentaar op consultatie wijziging wet continuïteit ondernemingen I

Persbericht Eumedion-evaluatierapport AVA-seizoen 2021

Commentaar op EBA-consultatie over transparantiebepalingen beleggingsbeleid van beleggingsondernemingen

Commentaar op EC-consultatie over faillissementsrecht

Commentaar op EC-consultatie over duurzame corporate governance en due diligence

Gezamenlijk statement over AVA-seizoen 2021

Commentaar op voorstellen tot wijziging van de ICGN Global Governance Principles

Presentaties webinar 'Nederland, een beschermingsparadijs?'