Publicaties

Filter

13 resultaten

Commentaar op ESMA-consultatie over werking Short Selling Verordening

Commentaar ontwerpbesluit rapportage man-vrouwverhouding in jaarverslag

Speerpuntenbrief 2022

Brief aan accountantskantoren 2022

Persbericht Speerpuntenbrief 2022

Commentaar op wetsvoorstel investeringstoets

Commentaar op consultatie wijziging wet continuïteit ondernemingen I

Persbericht Eumedion-evaluatierapport AVA-seizoen 2021

Commentaar op EBA-consultatie over transparantiebepalingen beleggingsbeleid van beleggingsondernemingen

Commentaar op EC-consultatie over faillissementsrecht

Commentaar op EC-consultatie over duurzame corporate governance en due diligence

Gezamenlijk statement over AVA-seizoen 2021

Commentaar op voorstellen tot wijziging van de ICGN Global Governance Principles