Publicaties

Filter

23 resultaten

Feedbackstatement CSDD-richtlijnvoorstel

Onderzoek naar verankering duurzaamheid binnen Nederlandse beursondernemingen

Persbericht onderzoeksrapport verankering duurzaamheid binnen Nederlandse beursondernemingen

Speerpuntenbrief 2022

Brief aan accountantskantoren 2022

Persbericht Speerpuntenbrief 2022

Commentaar op EFRAG-consultatie over procedure tot ontwerpen van EU-standaarden voor duurzaamheidsinformatie

Commentaar op consultatie over een sociale taxonomie

Statement richtlijnvoorstel 'gender pay gap'

Statement richtlijnvoorstel duurzaamheidsverslaggeving

Mondelinge inbreng hoorzitting wetsvoorstel exitheffing dividendbelasting

Position paper wetsvoorstel exitheffing dividendbelasting

Commentaar op wetsvoorstel gelijke beloning van vrouwen en mannen

Reactie op EC-consultatie groene obligatie-standaard

Commentaar op initatiefnota van Tweede Kamer over slavernij en uitbuiting

Commentaar ESA-consultatie uitvoeringsregelgeving ESG Disclosures Verordening

Reactie op consultatie EC's renewed sustainable finance strategy

Reactie op consultatie EC's renewed sustainable finance strategy - Annex

Commentaar initiatiefnota verduurzaming financiële sector

Reactie op concept gedelegeerde verordening klimaatbenchmarks