Publicaties

Filter

356 resultaten

Statement richtlijnvoorstel 'country-by-country tax reporting'

Commentaar voorontwerp implementatiewet kapitaalvereisten 2020

Commentaar wetsvoorstel bedenktijd

Commentaar voorontwerp Wijzigingswet financiële markten 2021

Commentaar MAR review

Commentaar voorontwerp aanpassing enquêterecht

De Nederlandse Corporate Governance code

2019-01-commentaar-conceptwetsvoorstel-bedenktijd

Green Paper niet-financiële verslaggeving

2019-06-commentaar-conceptwetsvoorstel-uitbreiding-meldplichten-aandeelhouders

2019-08-commentaar-conceptwetsvoorstel-nadere-beloningsmaatregelen-financiele-sector

2019-05-commentaar-wetsvoorstel-ongewenste-zeggenschap-telecom

verordening-goedkeuring-van-bepaalde-internationale-standaarden-voor-jaarrekeningen

richtsnoeren-niet-financiele-rapportage

richtsnoeren-klimaatrapportage

richtlijn-niet-financiele-informatie

richtlijn-jaarrekening

herziene-richtlijn-aandeelhoudersrechten

2018-01-commentaar-verordening-uitbreiding-bevoegdheden-esa-s

2019-04-reactie-cta-consultatie-toekomst-accountancysector