Publicaties

Filter

33 resultaten

Statement over voorstel voor verordening inzake een Europees centraal toegangspunt voor ondernemingsinformatie

Commentaar op Europese consultatie over versterking kwaliteit van en toezicht op verslaggeving

Commentaar op IASB-consultatie 'Management Commentary'

Persbericht oprichting ISSB

Commentaar op NBA-consultatiedocument over aanpassing van de controleverklaring

Commentaar op IASB Agenda-consultatie

Commentaar op consultatiedocument over audit quality indicators

Commentaar op voorontwerp wetsvoorstel toekomst accountancysector

Commentaar op voorstel tot wijziging van de statuten van de IFRS Foundation

Commentaar op SEC-consultatie over duurzaamheidsverslaggeving

Commentaar op ESAP-consultatie

Commentaar op ESAP-consultatie

Commentaar op EFRAG-consultatie over mogelijke aanpassingen in governance- en financieringsstructuur

Commentaar op het IFRS Foundation consultatiedocument over duurzaamheidsverslaggeving

Reactie op IASB Exposure Draft 'General Presentation and Disclosures'

Reactie op IFRIC-interpretatie 'reverse factoring'

Commentaar op IIRC-consultatie herziening Integrated Reporting-raamwerk

Feedback statement Green Paper niet-financiële verslaggeving

Position Paper oprichting wereldwijde standard setter voor niet-financiële verslaggeving

Commentaar op Review Europese richtlijn niet-financiële informatie