Publicaties

Filter

25 resultaten

Commentaar op voorstel tot wijziging van de statuten van de IFRS Foundation

Commentaar op SEC-consultatie over duurzaamheidsverslaggeving

Commentaar op ESAP-consultatie

Commentaar op ESAP-consultatie

Commentaar op EFRAG-consultatie over mogelijke aanpassingen in governance- en financieringsstructuur

Commentaar op het IFRS Foundation consultatiedocument over duurzaamheidsverslaggeving

Reactie op IASB Exposure Draft 'General Presentation and Disclosures'

Reactie op IFRIC-interpretatie 'reverse factoring'

Commentaar op IIRC-consultatie herziening Integrated Reporting-raamwerk

Feedback statement Green Paper niet-financiële verslaggeving

Position Paper oprichting wereldwijde standard setter voor niet-financiële verslaggeving

Commentaar op Review Europese richtlijn niet-financiële informatie

Conclusies en bevindingen rondetafel toekomst niet-financiële verslaggeving

Commentaar IIRC-consultatie herziening integrated reporting-raamwerk

Green Paper - Reactie Raad voor de Jaarverslaggeving

Green Paper - Reactie GRI

Green Paper - Reactie John Hughes

Commentaar consultatie Impact Assessment herziening richtlijn niet-fianciële verslaggeving

Green Paper - Reactie ABP

Green Paper - Reactie TIAS - RC32 studenten