Publicaties

Filter

20 resultaten

Commentaar op SEC-consultatie over klimaatrapportagestandaard

Commentaar op NBA-consultatiedocument 'Beter geregeld'

Commentaar op Europese consultatie over versterking kwaliteit van en toezicht op verslaggeving

Commentaar op IASB-consultatie 'Management Commentary'

Commentaar op NBA-consultatiedocument over aanpassing van de controleverklaring

Commentaar op IASB Agenda-consultatie

Commentaar op consultatiedocument over audit quality indicators

Commentaar op voorontwerp wetsvoorstel toekomst accountancysector

Commentaar op voorstel tot wijziging van de statuten van de IFRS Foundation

Commentaar op SEC-consultatie over duurzaamheidsverslaggeving

Commentaar op ESAP-consultatie

Commentaar op ESAP-consultatie

Commentaar op EFRAG-consultatie over mogelijke aanpassingen in governance- en financieringsstructuur

Commentaar op het IFRS Foundation consultatiedocument over duurzaamheidsverslaggeving

Reactie op IASB Exposure Draft 'General Presentation and Disclosures'

Reactie op IFRIC-interpretatie 'reverse factoring'

Commentaar op IIRC-consultatie herziening Integrated Reporting-raamwerk

Commentaar op Review Europese richtlijn niet-financiële informatie

Commentaar IIRC-consultatie herziening integrated reporting-raamwerk

Commentaar consultatie Impact Assessment herziening richtlijn niet-fianciële verslaggeving