Thema's

Verslaggeving


Het jaarverslag van een beursvennootschap is voor institutionele beleggers een belangrijke informatiebron. De in dat verslag opgenomen informatie wordt door actieve institutionele beleggers gebruikt om hun beleggingsbeslissingen op te baseren en om de ondernemingsleiding ter verantwoording te roepen. Voor institutionele beleggers is het van belang dat beursvennootschappen een geïntegreerd beeld geven van hun langetermijnwaardecreatiemodel, de duurzaamheid van het bedrijfsmodel en de materiële langetermijnrisico’s (‘integrated reporting’). Eumedion zet zich in voor het vergroten van relevante transparantie door beursvennootschappen en het verbeteren van de verantwoording door het bestuur, de raad van commissarissen en de externe accountant aan de aandeelhoudersvergadering.

Relevante documenten

Position Paper oprichting wereldwijde standard setter voor niet-financiële verslaggeving

IconLink

Richtlijn jaarrekening

IconLink

Verordening goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen

IconLink

Position paper partly owned subsidiaries

IconLink