Thema's

Corporate Governance


Corporate governance ziet op de verdeling van de taken tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhoudersvergadering. Deze verdeling vloeit voort uit de nationale en Europese wetgeving en de Nederlandse corporate governance code. Bij de grotere Nederlandse beursvennootschappen is deze taakverdeling op hoofdlijnen als volgt:

  • het bestuur bestuurt de vennootschap en is verantwoordelijk voor het beleid en de strategie;
  • de raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur en staat het bestuur met raad ter zijde; en
  • de aandeelhoudersvergadering controleert zowel het bestuur als de raad van commissarissen.

Volgens de overwegingen van de herziene Richtlijn aandeelhoudersrechten is “een effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid [is] een van de hoekstenen van het corporategovernancemodel van beursgenoteerde vennootschappen”. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is dat aandeelhouders a) afdoende rechten hebben, b) deze rechten effectief kunnen uitoefenen en c) zich opstellen als betrokken en verantwoord aandeelhouder. Dit laatste omvat onder andere het uitbrengen van een geïnformeerde stem tijdens aandeelhoudersvergaderingen en de bereidheid om een constructieve dialoog aan te gaan met beursvennootschappen. Binnen Eumedion werken institutionele beleggers van over de hele wereld samen om dit te bewerkstelligen.

Relevante documenten

Eumedion Handboek Corporate Governance

IconLink

Implementatiewetsvoorstel herziene richtlijn aandeelhoudersrechten

IconLink

Herziene richtlijn aandeelhoudersrechten

IconLink

Position paper minderheidsaandeelhouders

IconLink

Nederlandse Corporate Governance Code

IconLink