Thema's

Duurzaamheid


Beursvennootschappen spelen een belangrijke rol bij de verduurzaming van de economie en de maatschappij. Institutionele beleggers kunnen hier op hun beurt ook een steentje aan bijdragen. Dat kunnen zij doen door in hun beleggingsbeleid niet alleen te kijken naar financiële informatie maar ook naar materiële niet-financiële risico’s en kansen, zoals risico’s en kansen die samenhangen met milieu-, sociale en governancefactoren (ESG). Daarnaast kunnen zij dit doen door ofwel financiële producten aan te bieden met een expliciete duurzaamheidsdoelstelling dan wel te beleggen in deze producten. De deelnemers van Eumedion onderschrijven het belang van een verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid en zetten zich in om het duurzaamheidsbeleid bij Nederlandse beursvennootschappen te versterken.

Relevante documenten

Position Paper oprichting wereldwijde standard setter voor niet-financiële verslaggeving

IconLink

Richtlijn niet-financiële informatie

IconLink

Richtsnoeren klimaatrapportage

IconLink

Richtsnoeren niet-financiële rapportage

IconLink

Position statement on corporate tax avoidance and tax transparency

IconLink

Position statement on climate change

IconLink