Eumedion Vergadering van Deelnemers

Agenda · 14-12-2021

De virtuele najaarsvergadering van deelnemers vindt plaats op dinsdag 14 december 2021 om 16.00 uur. Op de agenda staan onder meer de bespreking en de vaststelling van het Eumedion-beleidsplan 2022, de bespreking en vaststelling van de begroting 2022, de goedkeuring van de statutenwijziging en de bespreking van de huidige en komende regelgeving voor institutionele beleggers. Afgevaardigden van Eumedion-deelnemers kunnen zich voor de vergadering aanmelden via info@eumedion.nl.