Publicaties

Filter

927 resultaten

Voortgangsrapportage implementatie Stewardship Code 2021

Jaarverslag 2020

Commentaar op SEC-consultatie over duurzaamheidsverslaggeving

Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief april 2021

Statement richtlijnvoorstel 'gender pay gap'

Statement richtlijnvoorstel duurzaamheidsverslaggeving

Statement richtlijnvoorstel 'country-by-country tax reporting'

Nieuwsbrief maart 2021

Commentaar op EC-consultatie over faillissementsrecht

Commentaar op ESAP-consultatie

Commentaar op ESAP-consultatie

Nieuwsbrief februari 2021

Commentaar op EC-consultatie over duurzame corporate governance en due diligence

Gezamenlijk statement over AVA-seizoen 2021

Nieuwsbrief januari 2021

Commentaar op voorstellen tot wijziging van de ICGN Global Governance Principles

Commentaar op EFRAG-consultatie over mogelijke aanpassingen in governance- en financieringsstructuur

Nieuwsbrief december 2020

Commentaar op het IFRS Foundation consultatiedocument over duurzaamheidsverslaggeving