Bevorderen van goed ondernemingsbestuur en duurzaamheidsbeleid

OVER EUMEDION

Meest recent

Eumedion richt zich in AVA-seizoen 2021 op klimaatrapportages en bestuurdersbeloningen

Eumedion richt zich in AVA-seizoen 2021 op klimaatrapportages en bestuurdersbeloningenNieuws · 13-10-2020

De institutionele beleggers die zich bij Eumedion hebben aangesloten zullen zich in de aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen in 2021 vooral richten op klimaatrapportages van de beursgenoteerde ondernemingen en op de bestuurdersbeloningen. Dit blijkt uit de Speerpuntenbrief 2021 die Eumedion naar de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd. 


Eumedion verwacht van de beursgenoteerde ondernemingen dat zij hun klimaatrapportages zoveel mogelijk afstemmen op de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD) en van de Europese Commissie. Eumedion roept de ondernemingen verder op om ambitieuze reductiedoelstellingen te formuleren ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen en om over de voortgang hieromtrent helder te rapporteren. Voorts moedigt Eumedion de ondernemingen aan om een deadline te stellen om als bedrijf geheel ‘klimaatneutraal’ te opereren. 


Eumedion vindt verder dat bestuurders ook de ‘pijn’ van de huidige coronacrisis moeten voelen als de onderneming zich gedwongen ziet overheidssteun aan te vragen, werknemers te ontslaan of het dividend (fors) te verlagen of te schrappen. In dergelijke situaties verwacht Eumedion dat de raad van commissarissen tijdelijk het vaste salaris van de bestuurders verlaagt, de 2020-jaarbonus schrapt en/of in 2021 geen (voorwaardelijke) prestatieaandelen of –opties toekent.

Uitgelicht

Eumedion roept de IFRS Foundation op om haar missie te verbreden naar het ontwerpen van standaarden voor niet-financiële verslaggeving

Eumedion roept de IFRS Foundation op om haar missie te verbreden naar het ontwerpen van standaarden voor niet-financiële verslaggevingNieuws · 06-07-2020

Het position paper ‘Towards a global, investor focused standard setter for corporate non-financial reporting’ dat Eumedion vandaag publiceert, roept de IFRS Foundation (‘Foundation’) op om haar missie te verbreden. De Foundation zou een aparte entiteit moeten oprichten die niet-financiële verslaggevingsstanaarden uitvaardigt, naast de bestaande International Accounting Standards Board voor de financiële verslaggeving. Het Position Paper is het sluitstuk van een uitgebreide consultatie die plaatsvond na het publiceren van Eumedion’s Green Paper ‘Towards a global standard setter for non-financial reporting’ op 30 oktober 2019 (‘Green Paper’).


Het Green Paper vormde een goed uitgangspunt voor een brede discussie met belanghebbenden. Eumedion ontving negen schriftelijke reacties. De evaluatie van de ontvangen reacties zorgde ook voor een solide basis voor de overige standpunten in het position paper. In het bijzonder dat beleggers moeite hebben om te beoordelen hoe een onderneming lange termijn waarde creëert en hoe de onderneming tegemoetkomt aan de valide belangen van de maatschappij waar de niet-financiële resultaten van een onderneming van belang zijn; dat afdwingbare en consistente internationale standaarden nodig zijn om te verzekeren dat niet-financiële informatie getrouw wordt weergegeven; en dat de accountant meer zekerheid geeft over het bestuursverslag: een redelijke mate van zekerheid over bepaalde niet-financiële indicatoren en ten minste een beperkte mate van zekerheid over het gehele bestuursverslag. Op 24 juli heeft Eumedion een feedbackstatement gepubliceerd.


Het position paper erkent verder de grote betrokkenheid die Europese Unie heeft bij een duurzame toekomst. Eumedion zou een leiderschapsrol van de EU verwelkomen die duidelijk het globale karakter van de uitdagingen waar we voor staan erkent; het belang van, uiteindelijk, wereldwijde rapportage standaarden; en de noodzaak van een governancestructuur van de ‘standard setter’ die bevordert dat op termijn ook andere, niet EU-landen de niet-financiële verslaggevingsstandaarden voor hun bedrijven gaan voorschrijven.


In het licht van het bovenstaande, is Eumedion verheugd dat Europees Commissaris Dombrovskis recentelijk zijn standpunt heeft herhaald dat ‘… non-financial reporting standards would be open, transparent and inclusive, as we want to avoid fragmentation of global capital markets’. Eumedion vertrouwt er opdat de betrokkenheid van de IFRS Foundation hierin onderdeel zal blijven in de beraadslagingen hierover.


Daarnaast verwelkomt Eumedion het voornemen van de IFRS Foundation om, als onderdeel van een strategische herijking, binnenkort een publieke consultatie te houden naar aanleiding van ‘de toegenomen vraag naar wereldwijde standaarden die vergelijkbare, beslissingsrelevante en controleerbare informatie voor beleggers en andere geinteresserde belanghebbenden’ moet opleveren. Dit voornemen is opgenomen in de recentelijk openbaar gemaakte notulen van de laatste vergadering van de IFRS Foundation Trustees.

Agenda

Webinar 'De toekomst van bestuurdersbeloningen'

Webinar 'De toekomst van bestuurdersbeloningen'Agenda · 09-11-2020

Het beloningsbeleid was tijdens het AVA-seizoen 2020 veruit het meest controversiële onderwerp. Een recordaantal van 17 voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid werd door de aandeelhouders verworpen of op het laatste moment ingetrokken. Wat belooft dit voor de toekomst van de beloningen van bestuurders van Nederlandse beursondernemingen? Annet Aris (onder meer voorzitter van de remuneratiecommissie van Randstad), Margriet Stavast (senior adviseur verantwoord beleggen bij PGGM), Camiel Selker (medeoprichter en partner bij beloningsadviesbureau Focus Orange) en Joost Sneller (financieel woordvoerder D66-Kamerfractie) zullen deze vraag vanuit hun eigen achtergrond beantwoorden en gaan vervolgens met elkaar en met het (virtuele) publiek in debat. Klik hier voor meer informatie en gratis aanmelden.