Over Eumedion

Over Eumedion


Eumedion behartigt de belangen van institutionele beleggers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid. Alle institutionele beleggers die aandelen houden in Nederlandse beursvennootschappen kunnen zich aansluiten bij Eumedion. Eumedion zet zich zowel in voor de bevordering van goed ondernemingsbestuur en duurzaamheidsbeleid bij Nederlandse beursvennootschappen als voor de bevordering van betrokken en verantwoord aandeelhouderschap bij haar deelnemers.


Eumedion wil dit bereiken door:

  • zich in te zetten voor het behoud van een aantrekkelijk beleggingsklimaat en een adequate bescherming van de positie van aandeelhouders. Dat doet Eumedion door het voeren van overleg met relevante beleidsmakers en het beïnvloeden van relevante wet- en regelgeving;
  • haar deelnemers te ondersteunen om zich op te stellen als betrokken en verantwoord aandeelhouder. Dat doet Eumedion onder meer door dialogen te faciliteren tussen haar deelnemers en Nederlandse beursvennootschappen;
  • een toonaangevend onderzoeks- en kenniscentrum te zijn voor haar deelnemers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid.
Relevante documenten

Dienstverlening

IconLink